W niedzielę 6 sierpnia 2017 r. w Rudce odbyła się uroczystość  religijno – patriotyczna, upamiętniająca 24 mieszkańców Rudki (w tym 15, których szczątki zostały ekshumowane) – cywilnych ofiar I wojny światowej, którzy zginęli lub zmarli z poniesionych ran i chorób w okresie od 17.12.1914 r. do 5.05.1915 r. Wieś Rudka znajdowała się wówczas w strefie walk frontowych, pomiędzy  oddziałami rosyjskimi a oddziałami niemieckimi i austriackimi. Organizatorami uroczystości byli: Starosta Tarnowski Roman Łucarz, Etatowy Członek Zarządu Powiatu Jacek Hudyma, Wójt Gminy Wierzchosławice Zbigniew Drąg, Radny Gminy Wierzchosławice Roman Kucharski, Sołtys Rudki Andrzej Malik wraz z Radą Sołecką.

Najpierw kościele parafialnym w Rudce o godz. 11.30 odprawiona została Msza św. w intencji 24 cywilnych ofiar I wojny światowej pochodzących z Rudki. Mszy św. koncelebrowanej przewodniczył ks. Bogusław Maciaszek – proboszcz parafii, homilię wygłosił ks. dr Józef Partyka – wykładowca w Seminarium Duchownym w Tarnowie. W koncelebrze Mszę św. odprawiali: ks. Jerzy Czuj – proboszcz z Wierzchosławic, ks. Stanisław Opocki, Ojciec Sławomir Wrona – misjonarz z Komorowa. W uroczystości udział wzięli: W-ce Wojewoda Małopolski – Józef Gawron, Starosta Tarnowski  – Roman Łucarz, Etatowy Członek Zarządu Powiatu – Jacek Hudyma, Członek Zarządu Powiatu – Tomasz Stelmach, Wojciech Mik – Kierownik Zarządzania Kryzysowego w Starostwie Powiatowym, Paweł Juśko – koordynujący organizację uroczystości z ramienia Starostwa  oraz:  Z-ca Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Tarnowie – mł. bryg. Piotr Wójcik, Komendant  Komendy Policji Tarnów–Zachód – komisarz Robert Michałek, Wójt Gminy Wierzchosławice – Zbigniew Drąg, Józef Górowski z Urzędu Gminy Wierzchosławice. Dyrektora Zakładu Karnego w Tarnowie reprezentował por. Tadeusz Kapustka. W uroczystości uczestniczyli także: W-ce przewodnicząca Rady Gminy Wierzchosławice – Jolanta Rodak, Radni Rady Gminy – Józef Dzierwa i Roman Strojny, sołtysi sąsiednich miejscowości, rodziny cywilnych ofiar i mieszkańcy parafii Rudka.

Po Mszy św. uczestnicy uroczystości w szyku marszowym przeszli na cmentarz parafialny. Pochód prowadziła orkiestra dęta ze Szczepanowic oraz poczty sztandarowe: OSP Rudka, OSP Bobrowniki Małe, OSP Wierzchosławice i poczet oficerski Zakładu Karnego w Tarnowie. Za pocztami szła grupa rekonstrukcji historycznej z okresu I wojny działająca w Bochni i w Brzesku. Na cmentarzu przy grobie zbiorowym cywilnych ofiar I wojny światowej kontynuowana była część religijna uroczystości  Ks. proboszcz Bogusław Maciaszek poświęcił nowy grób w którym złożono ekshumowane szczątki 15 cywilnych ofiar z Rudki. Odmówione zostały modlitwy według ceremonii pogrzebowej, gdyż ofiary te nie miały wówczas katolickiego pogrzebu – nie pozwoliły na to trwające na terenie wsi Rudka i w całej okolicy  działania wojenne. Po zakończeniu modlitw uczestnicy uroczystości wysłuchali w ciszy wzruszającą żałobną pieśń ,,Łzy Matki” którą  odegrali hejnaliści z orkiestry dętej. 

          

Następnie rozpoczęła się patriotyczna część uroczystości, dla upamiętnienia  24 cywilnych ofiar I wojny światowej ze wsi Rudka. Orkiestra odegrała hymn państwowy.   Tę część uroczystości prowadzili: Sołtys wsi Rudka Andrzej Malik i W-ce przewodniczący Rady Gminy Roman Kucharski, który powitał w imieniu organizatorów zaproszonych gości, księży, rodziny cywilnych ofiar I wojny i przybyłych mieszkańców parafii Rudka. Następnie przedstawił rys historyczny, dotyczący tragicznych wydarzeń z okresu, gdy wieś Rudka znajdowała się w strefie walk frontowych. Zginęło wówczas lub zmarło z odniesionych ran i chorób, wyziębienia, głodu – 24 osoby z Rudki, w tym 5-ro dzieci. W grobach polowych przy kaplicy św. Zofii w Rudce do listopada 2016 r. spoczywały szczątki 15 ofiar działań wojennych, które po wojnie  nie zostały ekshumowane na cmentarz parafialny. Dlatego pojawiła się inicjatywa radnego Romana Kucharskiego i sołtysa Andrzej Malika, aby ekshumować szczątki tych 15 ofiar wojny i godnie pochować na cmentarzu  parafialnym w Rudce w grobie zbiorowym. Po przedstawieniu rysu historycznego głos zabrał W-ce Wojewoda Małopolski Józef Gawron, który nawiązał w swoim wystąpieniu do tamtych tragicznych wojennych wydarzeń. Mówił jak ważny jest patriotyzm oraz pamięć historyczna, pamięć narodowa i uczczenie cywilnych ofiar wojen, a także poległych w obronie Ojczyzny żołnierzy, żołnierzy podziemia i ofiar komunistycznych represji. Podziękował inicjatorom przeniesienia szczątków 15 ofiar wojny do nowego grobu na cmentarzu parafialnym oraz organizatorom za piękną religijną i patriotyczną uroczystość dla uczczenia pamięci ofiar.

Głos zabrał także starosta Roman Łucarz. Podkreślił min. że w polskiej chrześcijańskiej tradycji od wieków zakorzeniony jest obowiązek godnego pochowania ciała ludzkiego. Działania wojenne nie pozwoliły wówczas na katolicki pochówek  cywilnych ofiar wojny pochodzących z Rudki. Dziś, po 103 latach od tych tragicznych wydarzeń Ich ekshumowane szczątki spoczęły w godnym miejscu na cmentarzu parafialnym. Podziękował inicjatorom tego przedsięwzięcia oraz osobom i instytucjom, które pomogły go zrealizować. 

Również Wójt gminy Wierzchosławice w swoim wystąpieniu podkreślił duże znaczenie tej uroczystości w wymiarze chrześcijańskim i patriotycznym. Miejscowe społeczeństwo, rodziny tych cywilnych ofiar I wojny, przychodząc na cmentarz parafialny będą mieć teraz możliwość aby stanąć przy tym grobie, pomodlić się, oddać cześć 15 ofiarom wojny. Najmłodsze pokolenie czytając treść inskrypcji na tablicy nagrobnej zapozna się z historią swojej miejscowości z lat I wojny światowej. – To była ważna i cenna inicjatywa – powiedział Wójt  Zbigniew Drąg. Podziękował Radnemu Romanowi Kucharskiemu, sołtysowi Andrzejowi Malikowi  i Radzie Sołeckiej za to, że doprowadzili tę inicjatywę do końca.

Po wystąpieniach gości rozpoczęła się ceremonia złożenia wiązanek kwiatów na grobie ofiar wojny. Wiązankę kwiatów złożyli: W-ce wojewoda małopolski Józef Gawron, Starosta Tarnowski Roman Łucarz z Członkiem Zarządu Powiatu Jackiem Hudymą, Por. Tadeusz Kapustka w imieniu dyr. Zakładu Karnego w Tarnowie, oraz Komendant Komendy Policji Tarnów – Zachód komisarz Robert Michałek i z-ca Komendanta Miejskiego PSP w Tarnowie mł. Bryg. Piotr Wójcik. Wiązankę kwiatów od mieszkańców wsi Rudka złożyli: sołtys Andrzej Malik, radny Roman Kucharski i Członkowie Rady Sołeckiej. Wiązanki kwiatów złożyli także krewni ofiar: Zofia Kukułka, Zofia Klich – a  z młodszego pokolenia Marcin Moryl, Zofia Kwiecień, Maria  Kumiega, Danuta Boryczko, Stefan Gleisner, Janina Soja, Edward i Zofia Padło. Zapalili także znicze. Następnie Roman Kucharski poprosił uczestników uroczystości , aby w 1 rocznicę śmierci ks. kanonika Jana Wójcika wieloletniego proboszcza parafii w Rudce i budowniczego kościoła odmówić wspólnie modlitwę w Jego intencji. Po modlitwie przedstawiciele władz , samorządu wraz z delegacją wsi Rudka złożyli na grobie ks. Jana Wójcika wiązankę kwiatów. Uroczystość zakończono odegraniem i odśpiewaniem ,,Roty”.  Organizatorzy uroczystości zaprosili  księży, gości i rodziny ofiar I wojny  oraz orkiestrę, poczty sztandarowe na poczęstunek do Domu Ludowego w Rudce, przygotowany przez restaurację z Centrum Kultury Wsi Polskiej w Wierzchosławicach. Organizatorzy uroczystości serdecznie dziękują wszystkim osobom, które przyczyniły się do zorganizowania tej pięknej uroczystości.

Relację przygotował: Roman Kucharski

ZOBACZ: Pełna Galeria z Uroczystości (6 sierpnia 2017 r. – Rudka)

ZOBACZ: Reportaż z Uroczystości na stronie tarnowska.tv!

PRZECZYTAJ: Przemówienie Zastępcy Przewodniczącego Rady Gminy Wierzchosławice – Romana Kucharskiego w czasie uroczystości na Cmentarzu Parafialnym w Rudce

 

Zmień rozmiar czcionki
Zmień kontrast strony