Oficjalny portal Gminy Wierzchosławice!

Trwają zebrania sprawozdawcze jednostek OSP z terenu Gminy Wierzchosławice!

21 lutego 2023

W ubiegłą sobotę kolejne jednostki OSP z naszej Gminy przeprowadziły zebrania sprawozdawcze z działalności za 2022 rok. Zebrania odbyły się w OSP w Bogumiłowicach  i OSP w Komorowie.

W obydwu przypadkach, po przedstawieniu przez funkcyjnych sprawozdań za 2022 rok, protokołów i planów finansowych na rok bieżący – Walne Zebrania udzieliły absolutorium dla obydwu Zarządów OSP.

W Komorowie na wstępie spotkania odbyła się uroczystość wręczenia certyfikatu tytułu ratownika po zakończonym kursie KPP druhowi Kamilowi Burnagielowi.

Ponadto w Ochotniczej Straży Pożarnej w Komorowie na złożony wniosek w trakcie Zebrania, Walne Zebranie Uchwałą Nr 2/2023 nadało tytuł Honorowego Członka OSP w Komorowie za szczególne osiągniecia dla ochrony przeciwpożarowej:

  • druhowi Andrzejowi Mrozowi Wójtowi Gminy Wierzchosławice,
  • druhowi Adamowi Stawarzowi Honorowemu Komendantowi Zarządu Gminnego ZOSP RP w Wierzchosławicach.

 

Ostatnia modyfikacja: 21 lutego 2023

Komentowanie jest wyłączone.