Oficjalny portal Gminy Wierzchosławice!

LGD Stowarzyszenie – Zielony Pierścień Tarnowa: Ogłoszenia o naborach! TERMIN: 24.01.2022, 12:00!

5 stycznia 2022

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie – Zielony Pierścień Tarnowa działające na terenie gmin: Lisia Góra, Skrzyszów, Tarnów, Wierzchosławice, Wietrzychowice, Żabno, informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje z zakresów – rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej oraz zachowania dziedzictwa lokalnego – objętych strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, zwaną dalej LSR, w ramach poddziałania “Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Termin składania wniosków: od 10 do 24 stycznia 2022 r.

 

Ogłoszenia o naborach:

Przedsięwzięcie 3.1.1: Budowa ścieżek i wytyczenie szlaków rowerowych, nordic-walking i szlaków konnych

 

Przedsięwzięcie 3.1.3: Budowa miejsc aktywnego spędzania czasu na powietrzu, zagospodarowanie i budowa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej kąpielisk oraz miejsc rekreacji wodnej

 

Przedsięwzięcie 3.2.1: Modernizacja i zakup wyposażenia obiektów infrastruktury kulturalnej, w tym domów ludowych, GOKów i bibliotek

 

Przedsięwzięcie 3.2.2: Odnowa i zagospodarowanie zabytków

Ostatnia modyfikacja: 5 stycznia 2022

Komentowanie jest wyłączone.