Oficjalny portal Gminy Wierzchosławice!

Szkoły Podstawowe z terenu Gminy Wierzchosławice z dofinansowaniem na organizację wycieczek i zajęć pozalekcyjnych!

10 października 2022

Uczniowie z terenu Gminy po raz kolejny skorzystają z projektu „Poznaj Polskę”.  W dniu 28 września 2022 r. została podpisana umowa w ramach przedsięwzięcia pn. „Poznaj Polskę” pomiędzy Gminą Wierzchosławice a Ministrem Edukacji i Nauki. Program „Poznaj Polskę” ma na celu wsparcie organów w realizacji zadań mających uatrakcyjnić proces edukacyjny dzieci i młodzieży poprzez umożliwienie im poznawania Polski, jej środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury i historii oraz osiągnięć polskiej nauki. Z naszej gminy ze wsparcia wynoszącego 80% kosztów organizacji wycieczki skorzystają uczniowie:

  • Szkoły Podstawowej w Wierzchosławicach – która otrzymała dofinansowanie wycieczek na kwotę 22 156 zł,
  • Szkoły Podstawowej w Rudce – dofinansowanie na kwotę 23 213 zł 
  • Szkoły Podstawowej w Mikołajowicach – dofinansowanie na kwotę 15 000 zł.

Realizacja wycieczek odbędzie się do 15 grudnia br. Przedsięwzięcie obejmuje dofinansowanie wycieczek szkolnych dla uczniów szkół podstawowych, realizowanych w dwóch grupach wiekowych:

  •  klasy I-III
  • klasy IV-VIII

O przyznaniu środków dla szkół decydowała kolejność zgłoszeń. Pula przeznaczona przez Ministerstwo Edukacji i Nauki dla województwa małopolskiego wyczerpana została w ciągu zaledwie 30 minut, dlatego ogromnie cieszymy się, że udało się wprowadzić do programu aż 8 wycieczek!!!

To już druga edycja programu Poznaj Polskę gdzie Gmina skutecznie wywalczyła środki na ten cel !!!

Gmina w dniu 8 czerwca 2022 r. złożyła wniosek Grant 3 Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny II. Realizacja wsparcia szkół i placówek oświatowych na wielowymiarowe wsparcie szkół w zakresie edukacyjnym i psychologicznym uczniów. W dniu 30 września 2022 r. wniosek spełnił kryteria oceny formalnej i porównawczej i tym samym uzyskał rekomendacje do przyznania grantu. Dzięki temu  Gmina otrzyma wsparcie finansowe w kwocie 55 652,09 zł.

Każda szkoła będzie mogła realizować zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe, w celu wyeliminowania barier społecznych związanym z nauką zdalną podczas pandemii. Zajęcia będą odbywać się w formie ciekawych zajęć pozalekcyjnych tj. teatralnych, językowych, kreatywnych i przyrodniczych połączonych z wycieczkami krajoznawczymi, które pozwolą odkrywać piękno przyrody.

  • Szkoła Podstawowa w Wierzchosławicach otrzyma wsparcie na kwotę 11 440 zł
  • Szkoła Podstawowa w Rudce otrzyma wsparcie na kwotę 11 662,09 zł
  • Szkoła Podstawowa w Łętowicach otrzyma wsparcie na kwotę 10 740 zł
  • Szkoła Podstawowa w Mikołajowicach  otrzyma wsparcie na kwotę 10 820 zł
  • Szkoła Podstawowa w Ostrowie otrzyma wsparcie na kwotę 10 990 zł

Projekt realizowany będzie do września 2023 roku na obszarze Małopolski. Projekt współfinansowany jest ze środków dotacji celowej Budżetu Państwa i Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Ostatnia modyfikacja: 10 października 2022

Komentowanie jest wyłączone.