Oficjalny portal Gminy Wierzchosławice!

Świetne wyniki Egzaminu Ósmoklasisty w Gminie Wierzchosławice!

12 lipca 2022

Uczniowie ósmych klas szkół podstawowych poznali już wyniki egzaminu przeprowadzonego w dniach 24 – 26 maja 2022 roku. Mimo utrudnionych warunków do nauki w minionym roku szkolnym, Absolwenci szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Wierzchosławice mogą pochwalić się ponadprzeciętnymi wynikami! Na pochwałę w szczególności zasługują rezultaty egzaminu z języka polskiego, gdzie nasi uczniowie osiągnęli wynik lepszy niż w powiecie, w województwie, a nawet w Polsce!

W tym roku do egzaminu przystąpiło 111 uczniów z naszej Gminy. Najwięcej, bo aż 50 w Szkole Podstawowej w Wierzchosławicach, 26 w Szkole Podstawowej w Rudce, 17 w Szkole Podstawowej w Ostrowie, 12 w Szkole Podstawowej w Łętowicach oraz 6 w Szkole Podstawowej w Mikołajowicach

Egzamin przeprowadzony był w formie pisemnej. Każdy ósmoklasista przystąpił do egzaminu z trzech przedmiotów obowiązkowych: języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego. Zadania we wszystkich arkuszach sprawdzały, w jakim stopniu ósmoklasiści opanowali wymagania ogólne i szczegółowe z zakresu trzech przedmiotów egzaminacyjnych.

Absolwentom gratulujemy i życzymy wytrwałości, otwartości na wiedzę i nowe wyzwania oraz rozwoju swoich pasji i zainteresowań na dalszym etapie edukacji.

Tabelka przedstawiająca wyniki:

L.P. Rodzaj regionu Język Polski Język Angielski Matematyka Średnia arytmetyczna
1 Gmina Wierzchosławice 65,63% 68,1% 62,78% 65,50%
2 Powiat Tarnowski 63,4% 64,52% 59,79% 62,57%
3 Województwo Małopolskie 63,56% 69,18% 63,17% 65,30%
4 Polska 60% 67% 57% 61,33%

Wykres przedstawiający wyniki:

Wykres przedstawiający wyniki z powyższej tabeli

Ostatnia modyfikacja: 12 lipca 2022

Komentowanie jest wyłączone.