Oficjalny portal Gminy Wierzchosławice!

STOP POŻAROM TRAW!

29 marca 2021

Od wielu lat przełom zimy, wiosny oraz przedwiośnie to okresy, w których wyraźnie wzrasta liczba pożarów łąk i nieużytków. Wiele osób wypala trawy i nieużytki rolne, tłumacząc swoje postępowanie chęcią użyźniania gleby. Jest to jednak całkowicie błędne myślenie.

Rzeczywistość wskazuje, że wypalanie traw prowadzi do nieodwracalnych, niekorzystnych zmian w środowisku naturalnym. Do atmosfery przedostaje się szereg związków chemicznych będących truciznami zarówno dla ludzi jak i zwierząt. Wypalanie traw jest również przyczyną wielu pożarów, które niejednokrotnie prowadzą niestety także do wypadków śmiertelnych. Za ponad 94% przyczyn powstania pożarów traw odpowiedzialny jest człowiek. Co roku w pożarach wywołanych wypalaniem traw giną ludzie, w tym podpalacze, przypadkowe osoby oraz strażacy!

W związku z powyższym przypominamy o obowiązku porządkowania i wykaszania obszarów, na których dochodzi do zalegania suchej roślinności. Prosimy o podjęcie wszystkich możliwych działań zmierzających do usunięcia pozostałości roślinnych powodujących potencjalne zagrożenie pożarowe.

Wypalanie traw, łąk i nieużytków jest prawnie zabronione za co grozi kara aresztu lub grzywny – prawne regulacje to  Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody;
Art. 30 ust. 3 Ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach; Ustawa o ochronie przeciwpożarowej; Rozporządzenie MSWiA o ws. ochrony przeciwpożarowej budynków  innych obiektów budowlanych i terenów.

 

Ostatnia modyfikacja: 1 kwietnia 2021

Komentowanie jest wyłączone.

Powiększanie czcionki
Kontrast