Oficjalny portal Gminy Wierzchosławice!

Sprzedaż w trybie bezprzetargowym nieruchomości zabudowanej oznaczonej numerami 553/2, 582/80 położonej na terenie Gminy Wierzchosławice w obrębie Wierzchosławice.

3 grudnia 2021

ZARZĄDZENIE NR 230/2021 WÓJTA GMINY WIERZCHOSŁAWICE z dnia 26 listopada 2021 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości zabudowanej

oznaczonej numerami 553/2, 582/80 położonej na terenie Gminy Wierzchosławice w obrębie Wierzchosławice.

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2021 r. poz. 1372 – t.j. ze zm.), art. 25, art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.

o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2021 r. poz. 1899 ze. zm.), uchwały nr VIII/54/03 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 28 lutego 2003 r. w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości stanowiących mienie Gminy Wierzchosławice oraz ich wydzierżawiania i najmu na okres dłuższy niż trzy lata (ze. zm.) Wójt Gminy Wierzchosławice zarządza, co następuje:

§ 1. Przeznaczyć do sprzedaży w trybie bezprzetargowym niezabudowaną nieruchomość położoną w Gminie Wierzchosławice:

Numer działki: 553/2, 582/80
Księga wieczysta: TR1T/00037904/1, TR1T/00108246/9
Powierzchnia nieruchomości [ha]: 0,0004 oraz 0,0096
Przeznaczenie w planie (studium): Tereny funkcji mieszkalnej
Cena wywoławcza [zł]: 7 000,00 zł+ 23% VAT

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Ostatnia modyfikacja: 6 grudnia 2021

Komentowanie jest wyłączone.