Oficjalny portal Gminy Wierzchosławice!

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI UCHWAŁY O SPRZYJANIU ROZWOJOWI SPORTU ORAZ WYKONANIA PROJEKTÓW KLUBÓW SPORTOWYCH W 2020 ROKU

30 kwietnia 2021

 

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI UCHWAŁY O SPRZYJANIU ROZWOJOWI SPORTU ORAZ WYKONANIA PROJEKTÓW KLUBÓW SPORTOWYCH W 2020 ROKU

Opracowanie:

Referat Edukacji Kultury i Sportu Urzędu Gminy Wierzchosławice

1. Wprowadzenie

Zgodnie z § 9 ust. 2 Uchwały Nr XVI/107/2019 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 28 listopada 2019 roku w sprawie określenia warunków i trybu udzielania i rozliczania dotacji służących sprzyjaniu rozwojowi sportu oraz kontroli ich wykorzystania, Wójt nie później niż do dnia 30 kwietnia każdego roku, jest obowiązany przedłożyć Radzie Gminy Wierzchosławice oraz opublikować w Biuletynie Informacji Publicznej sprawozdanie z wykonania projektów klubów sportowych z zakresu sprzyjania rozwojowi sportu.

2. Współpraca poza finansowa

W 2020 roku Gmina Wierzchosławice wspierała działalność klubów sportowych poprzez:

1. Doradztwo i udzielanie pomocy merytorycznej klubom sportowym.

2. Udzielanie informacji o możliwościach pozyskania środków finansowych z innych źródeł.

3. Wzajemne informowanie się o planowanych kierunkach działalności i współdziałania, w celu zharmonizowania tych kierunków.

4. Zamieszczanie na stronie internetowej www.wierzchoslawice.pl informacji o bieżących konkursach granatowych, innych ważnych informacji zarówno w zakresie działań podejmowanych przez samorząd, jak i przez organizacje.

3. Współpraca finansowa

Do ogłoszonego 17 stycznia 2020 roku naboru wniosków na dofinansowanie realizacji w 2020 roku projektów klubów sportowych z zakresu sprzyjania rozwojowi sportu, wnioski złożyło 7 klubów sportowych. Po przeprowadzeniu postępowania Wójt Gminy dokonał rozstrzygnięcia naboru wniosków przyznając następującą wysokość dofinansowania na realizację 7 projektów:

Nr

wniosku

Wnioskodawca

Nazwa projektu

Przyznana kwota dotacji

1

Stowarzyszenie LKS Wierzchosławice-Ostrów

Rozwój kultury fizycznej od skrzata do seniora przez LKS Wierzchosałwice-Ostrów w 2020r.”

40 000 zł

2

Stowarzyszenie LKS „Dunajec” Mikołajowice

Rozwój Sportu w Mikołajowicach w 2020r.”

32 000 zł

3

Stowarzyszenie JUDO TORA

Judo Dzieci i Młodzieży 2020 w Gminie Wierzchosławice”

25 000 zł

4

Akademia Piłkarska Wierzchosławice

Rozwój Sportu wśród dzieci i młodzieży w 2020r.”

25 000 zł

5

Stowarzyszenie LKS „Gosłavia” Gosławice

Konkurs-rozwój sportu w 2020r.”

22 000 zł

6

Stowarzyszenie LKS „Rudka”

Konkurs-rozwój sportu w 2020r.”

19 000 zł

7

Stowarzyszenie LKS„Radar” w Łętowicach

Konkurs-rozwój sportu w 2020r.”

17 000 zł

3. Wykonanie i kontrola projektów

Wszystkie kluby sportowe złożyły w terminie sprawozdania końcowe z wykonania projektów wraz z materiałami dokumentującymi działania faktycznie podjęte przy realizacji zadań. Pula przekazanych środków finansowych w 2020 r klubom sportowym wynosiła 180 000,00 zł. Poniżej przedstawiono wybrane informacje o realizacji poszczególnych projektów:

Stowarzyszenie LKS Wierzchosławice-Ostrów

Rozwój kultury fizycznej od skrzata do seniora przez LKS Wierzchosałwice-Ostrów w 2020r.”

-sekcja piłki nożnej (6 kategorii wiekowych: Skrzaty, Żaki, Orliki, Młodziki, Trampkarze, Dwie drużyny Seniorów) łącznie 121 zawodników.

-uczestnictwo w rozgrywkach ligowych i turniejach piłki nożnej drużyn młodzieżowych na terenie powiatu tarnowskiego,

-uczestnictwo w rozgrywkach ligowych piłki nożnej drożyn seniorskich na terenie powiatu tarnowskiego,

– prowadzenie zajęć treningowych dla wszystkich wymienionych powyżej grup

Stowarzyszenie LKS „Dunajec” Mikołajowice

Rozwój Sportu w Mikołajowicach w 2020r.”

-sekcja piłki nożnej (2 kategorie wiekowe: Juniorzy młodsi, Seniorzy) łącznie 48 zawodników.

– uczestnictwo w rozgrywkach ligowych i turniejach piłki nożnej drużyn młodzieżowych,

– uczestnictwo w rozgrywkach ligowych piłki nożnej drużyn seniorskich na terenie powiatu tarnowskiego,

– prowadzenie zajęć treningowych dla wszystkich wymienionych powyżej grup

-organizacja turnieju piłki nożnej(Memoriał Władysława Kocąba), oraz turniejów piłki nożnej Żaków i Orlików przy współpracy z Akademią Piłkarską Wierzchosławice

Stowarzyszenie JUDO TORA

Judo Dzieci i Młodzieży 2020 w Gminie Wierzchosławice”

– sekcja judo ( kategoria od dzieci do juniora wśród chłopców i dziewczynek), łącznie 70 zawodników

– prowadzenie zajęć treningowych dla wszystkich wymienionych powyżej grup

– uczestnictwo w zawodach na terenie województwa Małopolskiego oraz na terenie całego kraju (Bytom, Poznań, Kraków, Zamość, Kielce, Bochnia, Piaseczno)

– organizacja turnieju Judo oraz pikniku sportowego na zakończenie roku szkolnego

Akademia Piłkarska Wierzchosławice

Rozwój Sportu wśród dzieci i młodzieży w 2020r.”

– sekcje piłki nożnej (3 kategorie wiekowe: Skrzat, Żak, Orlik dla chłopców i dziewczynek) łącznie 80 dzieci

– prowadzenie zajęć treningowych dla wszystkich wymienionych powyżej grup

– uczestnictwo w licznych turniejach piłki nożnej na terenie województwa Małopolskiego i Podkarpackiego (Dębica, Jasło, Pilzno, Brzostek, Brzesko, Dąbrowa Tarnowska, Szczucin, Tarnów, Dębno, Radłów, Łęg Tarnowski, Żabno, Olesno, Nieciecza, Mędrzechów, Kraków, Niedomice)

– organizacja półkolonii sportowych dla dzieci z terenu Gminy Wierzchosławice przy współpracy CKWP w Wierzchosławicach,

-organizacja turniejów piłki nożnej Żaków i Orlików przy współpracy z LKS Dunajec Mikołajowice oraz CKWP W Wierzchosławicach

Stowarzyszenie LKS „Gosłavia” Gosławice

Konkurs-rozwój sportu w 2020r.”

-sekcja piłki nożnej (w kategorii Seniorów) łącznie 23 osoby

– prowadzenie regularnych zajęć treningowych

– uczestnictwo w rozgrywkach ligowych piłki nożnej drużyn seniorskich na terenie powiatu tarnowskiego,

Stowarzyszenie LKS „Rudka”

Konkurs-rozwój sportu w 2020r.”

-sekcja piłki nożnej (w kategorii Seniorów) łącznie 30 osób

– prowadzenie zajęć treningowych

– uczestnictwo w rozgrywkach ligowych piłki nożnej drużyn seniorskich na terenie powiatu tarnowskiego,

– promocja drużyny trzech sołectw, która w rozgrywkach gra pod nazwa LKS Rudka Bobrowniki Komorów

Stowarzyszenie LKS„Radar” w Łętowicach

Konkurs-rozwój sportu w 2020r.”

-sekcja piłki nożnej (w kategorii Seniorów) łącznie 21 osób

– prowadzenie zajęć treningowych

– uczestnictwo w rozgrywkach ligowych piłki nożnej drużyn seniorskich na terenie powiatu tarnowskiego,

– organizowanie zajęć i konkursów sportowych dla najmłodszych mieszkańców Łętowic

Podsumowanie

Sport i kultura fizyczna stanowią istotny czynnik podnoszący jakość życia i poziom zadowolenia społeczeństw. Są to zjawiska powszechne, występujące na całym świecie, których istnienie jest niezbędne dla egzystencji wielu ludzi. Z tego powodu kluczowe jest zwiększanie dostępności, poprawianie jakości, a także dbanie o różnorodność sportowej infrastruktury. Ważną rolę w tym procesie odgrywa samorząd gminny. Poprawne wywiązywanie się gmin z wykonywania zadań własnych, jakimi są sport i kultura fizyczna wydatnie zwiększa poziom aktywności fizycznej obywateli, a wraz z nim poprawia się ich stan zdrowia. Sport jest też doskonałym narzędziem promocji gminy.

Ostatnia modyfikacja: 30 kwietnia 2021

Komentowanie jest wyłączone.

Powiększanie czcionki
Kontrast