Oficjalny portal Gminy Wierzchosławice!

Spotkanie informacyjne – Program FIO Małopolska Lokalnie

10 marca 2020

Wójt Gminy Wierzchosławice Andrzej Mróz zaprasza mieszkańców i przedstawicieli młodych organizacji pozarządowych działających na terenie gminy na spotkanie informacyjne dot. możliwości pozyskania dotacji na lokalne działania.
Spotkanie odbędzie się 12.03.2020 r. (czwartek) o godzinie 14.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Wierzchosławicach, 33-122 Wierzchosławice 550. 
Spotkanie poprowadzi przedstawiciel Operatora Programu FIO Małopolska Lokalnie.
W Programie przewidziano konkurs grantowy z dofinansowaniem do 5000 zł, który został podzielony na dwie ścieżki wsparcia:

  • projekty rozwojowe dla młodych organizacji pozarządowych;
  • projekty społeczne dla młodych organizacji pozarządowych, grup nieformalnych lub grup samopomocowych;

Pod pojęciem „młode organizacje pozarządowe” zgodnie z Regulaminem Programu rozumie się MŁODE ORGANIZACJE POZARZĄDOWE lub inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 2 ustawy o działalności pożytku publicznego, które spełniają łącznie następujące warunki:

  • mają siedzibę na terenie województwa małopolskiego;
  • zostały wpisane do KRS-u (lub innego rejestru) nie wcześniej niż 30 miesięcy od dnia złożenia wniosku o mikrodotację;
  • roczny przychód organizacji za rok 2019 nie przekracza 25 tys. zł

Nabór wniosków w ramach Programu FIO Małopolska Lokalnie Edycja 2020 rozpoczął się 29 lutego 2020 r. i trwać będzie do 21 marca 2020 r.

 Serdecznie zapraszamy!

Ostatnia modyfikacja: 10 marca 2020

Komentowanie jest wyłączone.

Powiększanie czcionki
Kontrast