W dniu 25 kwietnia 2019 r. podczas obrad IX Sesji Rady Gminy Wierzchosławice Sołtysi wybrani w wyborach, które odbyły się na terenie Gminy Wierzchosławice 31 marca 2019 r. uroczyście odebrali zaświadczenia o wyborze. Dokumenty potwierdzające wybór, pieczęcie imienne oraz symboliczne upominki nowo wybranym Sołtysom wręczyli – Ewa SuktaPrzewodnicząca Gminnej Komisji ds. Wyborów Sołeckich oraz Andrzej MrózWójt Gminy Wierzchosławice.

Nową kadencję rozpoczęli:

 1. Dorota Katra – Sołtys Bobrownik Małych
 2. Jolanta Papała – Sołtys Bogumiłowic
 3. Zbigniew Knaga – Sołtys Gosławic
 4. Józef Dzierwa – Sołtys Kępy Bogumiłowickiej
 5. Grzegorz Suda – Sołtys Komorowa
 6. Edward Tarczoń – Sołtys Łętowic
 7. Krzysztof Wiśniewski – Sołtys Mikołajowic
 8. Ewelina Mach – Sołtys Ostrowa
 9. Andrzej Malik – Sołtys Rudki
 10. Janusz Jackowski – Sołtys Sieciechowic
 11. Marek Markiewicz – Sołtys Wierzchosławic

Nowo wybranym Sołtysom oraz Członkom Rad Sołeckich raz jeszcze gratulujemy i życzymy powodzenia w pracy na rzecz rozwoju swoich miejscowości.

Fot. Robert Bryl

Zmień rozmiar czcionki
Zmień kontrast strony