Oficjalny portal Gminy Wierzchosławice!

Składanie wniosków o wypłatę świadczeń rodzinnych na nowy okres zasiłkowy 2020/2021

10 listopada 2020

Szanowni Państwo, Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wierzchosławicach przypomina, iż wnioski o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych na okres zasiłkowy 2020/2021 są przyjmowane:

1. drogą elektroniczną – od 01 lipca 2020 r. za pośrednictwem:

  • Portalu informacyjno-usługowego Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (pl),

  • Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP (http://epuap.gov.pl/),

  • bankowości elektronicznej,

2. Natomiast wszystkie wnioski w wersji papierowej można pobrać na parterze budynku Urzędu Gminy Wierzchosławice obok pokoju Świadczeń Rodzinnych. WYPEŁNIONY WNIOSEK WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI UMIESZCZAMY W URNIE ZNAJDUJĄCEJ SIĘ PRZY WEJŚCIU DO BIURA ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH

 

Z UWAGI NA LICZNE BŁĘDY ORAZ BRAKI FORMALNE W SKŁADANYCH WNIOSKACH PROSIMY, ABY KORZYSTAĆ Z POMOCY TELEFONICZNEJ UDZIELANEJ PRZEZ PRACOWNIKÓW TEL. 14 631 90 40, TEL. 14 631 90 35 .

 

Zgodnie z ustawą o świadczeniach rodzinnych ( Dz.U. z 2020 poz. 111 z późn.zm.) :

 

“Art.  26.  [Wypłata świadczeń rodzinnych]

1. Świadczenia rodzinne wypłaca się w okresach miesięcznych.

2. (uchylony).

2a. Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych na nowy okres zasiłkowy są przyjmowane od dnia 1 sierpnia danego roku, a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną – od dnia 1 lipca danego roku.

3. W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 30 listopada.

4. W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami od dnia 1 września do dnia 31 października, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 31 grudnia.

4a. W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 listopada do dnia 31 grudnia danego roku, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do ostatniego dnia lutego następnego roku.”

 

Wzory wniosków:

 

https://www.gov.pl/web/rodzina/wzory-wnioskow-o-swiadczenia-dla-rodzin-aktualizacja-na-dzien-29052018-r-do-stosowania-takze-na-okres-20182019

 

UWAGA:

W roku 2020 nie składa się wniosków na świadczenie wychowawcze (500+) . W celu uzyskania świadczeń wychowawczego na kolejny okres 2021/2022 wnioski będą przyjmowane od dnia 1 kwietnia 2021, a w przypadku wniosków składnych drogą elektroniczną – od dnia 1 lutego 2021 r.

 

 

Ostatnia modyfikacja: 10 listopada 2020

Komentowanie jest wyłączone.

Powiększanie czcionki
Kontrast