Oficjalny portal Gminy Wierzchosławice!

Są pieniądze na nowoczesne pracownie w SP w Mikołajowicach

17 lipca 2020

Wniosek gminy Wierzchosławice o zwiększenie kwot części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2020  został pozytywnie zaopiniowany przez Zespół ds. Edukacji, Kultury i Sportu Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.

Gmina Wierzchosławice otrzymała kwotę 73 950,00 zł ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na wyposażenie Szkoły Podstawowej im. M. Kopernika w Mikołajowicach w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych: chemia, fizyka, biologia, geografia. Uzyskane fundusze pozwolą na stworzenie w SP w Mikołajowicach nowoczesnych pracowni: biologiczno-geograficznej i chemiczno-fizycznej, które w znaczący sposób unowocześnią sposób zdobywania wiedzy i umiejętności z tych przedmiotów.

Ostatnia modyfikacja: 17 lipca 2020

Komentowanie jest wyłączone.