Oficjalny portal Gminy Wierzchosławice!

Rządowy Program „Aktywna Tablica” w Gminie Wierzchosławicach

17 listopada 2021

Gmina Wierzchosławice uzyskała dofinansowanie w wysokości 69 998,30 zł ze środków publicznych otrzymanych za pośrednictwem Wojewody Małopolskiego z budżetu państwa w ramach realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 – „Aktywna tablica”.

Zadanie publiczne obejmuje Szkołę Podstawową im. 100-lecia Ruchu Ludowego w Wierzchosławicach i Szkołę Podstawową im. Ks. Jana Twardowskiego w Ostrowie.

W ramach udzielonego wsparcia finansowego zostanie zakupiony sprzęt, pomoce dydaktyczne lub narzędzia do terapii uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Celem dotacji jest umożliwienie wykorzystywania w procesie dydaktycznym sprzętu, pomocy dydaktycznych lub narzędzi do terapii, wybranych przez szkoły zgodnie z ich zdefiniowanymi potrzebami, podniesienie kompetencji uczniów i nauczycieli przez zmianę sposobu myślenia o możliwościach wykorzystania nowych technologii.

Całkowita wartość projektu wynosi 87 498,30 zł, w tym 17 500 zł wkładu własnego zapewnia Gmina Wierzchosławice.

Ostatnia modyfikacja: 18 listopada 2021

Komentowanie jest wyłączone.