Oficjalny portal Gminy Wierzchosławice!

Rozpoczynamy rekrutację na bezpłatne szkolenia komputerowe realizowane w ramach mikroprojektu pn. „Internet i MY – rozwój kompetencji cyfrowych w Gminie Wierzchosławice”

20 grudnia 2019

Gmina Wierzchosławice ogłosiła 1 edycję rekrutacji do mikroprojektu pn. „Internet i MY – rozwój kompetencji cyfrowych w Gminie Wierzchosławice” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa nr III: Cyfrowe Kompetencje społeczeństwa, Działanie 3.1: Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych.

Rekrutacja będzie prowadzona od 20.12.2019 r. do 30.12.2019 r.

W ramach 1 edycji rekrutacji prowadzimy nabór uczestników/uczestniczek na bezpłatne szkolenia komputerowe w ramach 3 modułów tematycznych:

  • „Rodzic w Internecie”
  • „Mój biznes w sieci”
  • „Moje finanse i transakcje w sieci”

Rekrutacja jest prowadzona na każdy moduł tematyczny oddzielnie. Jedna osoba może wziąć udział tylko w jednym szkoleniu.

Do udziału w szkoleniach zapraszamy – mieszkańców gminy Wierzchosławice powyżej 25 roku życia.

Szkolenia będą prowadzone w Gminnym Centrum Kultury w Wierzchosławicach.
Zgłoszenia będą przyjmowane w biurze mikroprojektu tj. pok. 14 w Urzędzie Gminy Wierzchosławice, Wierzchosławice 550, 33-122 Wierzchosławice, tel. (14) 631-90-37, w godzinach pracy urzędu.
Szczegółowe informacje dot. naboru i uczestnictwa w mikroprojekcie określa Regulamin rekrutacji i udziału w mikroprojekcie.

Załączniki do Regulaminu: (pliki PDF do druku)
Zał. 1. Załącznik nr 1- Formularz zgłoszeniowy
Zał. 2. Załącznik nr 2- Oświadczenie o zapoznaniu się z obowiązkiem informacyjnym odbiorcy ostatecznego
Zał. 3. Załącznik nr 3 – Oświadczenie dot. zamieszkania i nie brania udziału w analogicznych projektach w innych Gminach
Zał. 4. Załącznik nr 4 – Oświadczenie ON
Zał. 5. Załącznik nr 5 – Zgoda na przetwarzanie danych osobowych wrażliwych odbiorcy ostatecznego
Zał. 6. Załącznik nr 6 -Deklaracja udziału w mikroprojekcie

Ostatnia modyfikacja: 13 stycznia 2020

Komentowanie jest wyłączone.