Oficjalny portal Gminy Wierzchosławice!

Informacja administratora

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany w art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzania Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 0 ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016 r. dalej jako „RODO”, Wójt Gminy Wierzchosławice informuje, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Wierzchosławice z siedzibą w Wierzchosławicach nr 550, 33-122 Wierzchosławice (Pracodawca), ug@wierzchosławice.pl tel. 14 631-90-12 ,
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Gminy Wierzchosławice: iod@wierzchoslawice.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na przesłanie zapytanie.
4. Pani/Pana dane osobowe nie są udostępnianie odbiorcom danych w rozumieniu art. 4 pkt 9 RODO. Dane osobowe mogą być przekazywane tylko uprawnionym organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane wyłącznie przez okres w zakresie niezbędnym do realizacjo celu w jakim udzieli Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych a następnie trwale zniszczone lub przechowywane w zgodności prawa o archiwizacji.
6. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
7. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej.
8. Przysługuje Pani/Panu praco do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
9. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich sprostowanie, usunięcie lub ograniczenie przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
10. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.