W dniu 31.07.2019 r. Wójt Gminy Wierzchosławice podpisał umowę z wykonawcą robót budowlanych w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą „Utworzenie nowych miejsc opieki dla dzieci do lat 3 w żłobku publicznym w Bogumiłowicach w Gminie Wierzchosławice”.

Wykonawca został wyłoniony w wyniku przetargu zgodnie z przepisami prawa zamówień publicznych.

Umowa obejmuje wykonanie wszystkich robót budowlanych koniecznych do uruchomienia funkcjonowania placówki opieki nad dziećmi do lat 3 tj. m.in. wykonanie ścian wewnętrznych, izolacji poziomych i pionowych przeciwwilgociowych i cieplnych, posadzek, tynków cementowo-wapiennych, malowanie ścian i sufitów oraz wykonanie instalacji.

Zmień rozmiar czcionki
Zmień kontrast strony