Oficjalny portal Gminy Wierzchosławice!

Rewitalizacja istniejących terenów zielonych w Ośrodku Rekreacyjnym w Ostrowie

25 listopada 2020

Zadanie pn.: Rewitalizacja istniejących terenów zielonych w Ośrodku Rekreacyjnym w Ostrowie

 

Zadanie polegało na wykonaniu cięć pielęgnacyjnych drzew (75 szt.), wycince drzewa z karczowaniem (frezowaniem) – 1 szt., ręcznym ścinaniu i karczowaniu zagajników i krzaków (0,1269 ha), zrąbkowaniu i wywozie urobku (gałęzie, konary) pozyskanego z wycinki, pielęgnacji drzew i ścinaniu zagajników (334 mp), uprzątnięciu starych stosów gałęzi pozostawionych w terenie (50 mp), mechanicznym koszeniu nieużytków (5,0 ha).

 

Miejsce realizacji zadania: teren rekreacyjno-sportowy w miejscowości Ostrów, działka nr 285/10 w Ostrowie.

 

Całkowity koszt realizacji zadnia: 37.150,00 zł

 

Zadanie zostało dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie w kwocie: 18.575,00 zł, w ramach Programu „Małopolska infrastruktura rekreacyjno-sportowa – MIRS”

 

Zadanie zrealizowano w terminie od 17.09.2020 r. do 16.11.2020 r.

www.wfos.krakow.pl

Ostatnia modyfikacja: 25 listopada 2020

Komentowanie jest wyłączone.