Oficjalny portal Gminy Wierzchosławice!

Rekrutacja dodatkowa do projektu pn. „Publiczny Żłobek w Bogumiłowicach”– wyniki cząstkowe

3 czerwca 2020

W wyniku rekrutacji dodatkowej do projektu pn. „Publiczny Żłobek w Bogumiłowicach” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020, Oś Priorytetowa 8 Rynek Pracy, Działanie 8.5 „Wsparcie na rzecz łączenia życia zawodowego z prywatnym” w dniu 1 czerwca 2020 r. została zakwalifikowana 1 osoba pracująca i 1 osoba pozostająca bez pracy.

Poniżej lista osób zakwalifikowanych.

Lista osób zakwalifikowanych_rekrutacja dodatkowa_1.06.2020 

Rekrutacja nadal jest prowadzona, gdyż nie pozyskano brakującej liczby zgłoszeń, zgodnie z założeniami projektu.

Dokumenty rekrutacyjne przyjmowane są w Publicznym Żłobku w Bogumiłowicach, 33-121 Bogumiłowice 275 od 20.05.2020 roku w dni robocze w godzinach od 15.00 do 17.00. Osoby zgłaszające się do Publicznego Żłobka w Bogumiłowicach proszone są o zachowanie szczególnych środków ostrożności zgodnie z obecnie obowiązującymi zaleceniami sanitarnymi (osłona ust i nosa, dezynfekcja dłoni, zachowanie dystansu). Dodatkowa rekrutacja będzie prowadzona do momentu pozyskania brakującej liczby zgłoszeń zgodnie z założeniami projektu.  

Do udziału w projekcie zapraszamy osoby powracające na rynek pracy, które do tej pory w nim nie uczestniczyły ze względu na pełnienie funkcji  opiekuńczych nad dziećmi do lat 3 (przebywające na urlopie macierzyńskim, rodzicielskim) i osoby pracujące dla których, wsparcie w postaci zapewnienia opieki nad dziećmi umożliwi utrzymanie zatrudnienia, zamieszkujące na w rozumieniu Kodeksu Cywilnego lub pracujące lub uczące się na terenie Gminy Wierzchosławice.

Szczegółowe informacje dot. naboru określa Regulamin rekrutacji w projekcie. Dokumenty rekrutacyjne są dostępne do pobrania na stronie https://zlobek.wierzchoslawice.pl/o-projekcie/

Dodatkowe informacje o projekcie i możliwości udziału w nim można uzyskać pod numerem telefonu 530946361 – Publiczny Żłobek w Bogumiłowicach oraz (14) 631-90-19 – biuro projektu w Urzędzie Gminy Wierzchosławice.

Ostatnia modyfikacja: 3 czerwca 2020

Komentowanie jest wyłączone.

Powiększanie czcionki
Kontrast