Oficjalny portal Gminy Wierzchosławice!

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Wierzchosławicach wznawia działanie

8 maja 2020

Informujemy, iż od dnia 12 maja br.(wtorek) wznawia działanie Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Wierzchosławicach (PSZOK). W związku z panującą sytuacją epidemii koronawirusa podczas oddawania odpadów należy zachować wszelkie zasady bezpieczeństwa, przede wszystkim być wyposażonym w maseczkę osłaniającą nos i usta oraz rękawiczki ochronne! Informujemy, że przyjmowanie odpadów będzie odbywało się tylko poprzez wcześniejsze telefoniczne zgłoszenie pracownikowi PSZOK:

Nr telefonu 607 500 512

Pod numer należy dzwonić w godzinach pracy PSZOK, tj.:

 • Wtorek i czwartek 12.00-18.00
 • Sobota 7.00-15.00

Jednocześnie przypominamy o możliwości wystawiania odpadów biodegradowalnych, tworzyw sztucznych, szkła, papieru i tektury przed posesję w systemie workowym. Odpady będą odbierane zgodnie z harmonogramem. Zachęcamy do korzystania z tej możliwości.

Apelujemy o przemyślenie konieczności korzystania z PSZOK w czasie epidemii i zachęcamy do dostarczania odpadów w późniejszym terminie lub wystawienia ich przed posesję.

 

Zasady funkcjonowania Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Wierzchosławicach w czasie epidemii koronawirusa

 Odbiór odpadów w PSZOK Wierzchosławice odbywa się po wcześniejszym telefonicznym zgłoszeniu zamiaru przywozu odpadów segregowanych i zapisaniu się na dany dzień i godzinę ich odbioru.

Nr telefonu 607-500-512

Pod numer należy dzwonić w godzinach pracy PSZOK, tj.:

 • Wtorek i czwartek 12.00-18.00
 • Sobota 7.00-15.00
 1. Mieszkaniec zobowiązany jest do bezwzględnego posiadania maseczki ochronnej w czasie pobytu na terenie PSZOK oraz zachowania wszelkich zasad bezpieczeństwa.
 2. Pracownik PSZOK decyduje o wjeździe oraz wyjeździe każdego pojazdu na teren PSZOK.
 3. Na terenie PSZOK może przebywać tylko jeden pojazd.
 4. Osoby oczekujące na wjazd do PSZOK zobowiązane są do utrzymania między sobą lub pojazdami 2 m odległości. Odległość 2 m należy również zachować od pracowników PSZOK.
 5. Pracownik PSZOK wypełnia Oświadczenie o pochodzeniu odpadów (zgodnie z regulaminem PSZOK), ale dokument nie jest podpisywany przez mieszkańca.
 6. Mieszkaniec Gminy Wierzchosławice ma obowiązek okazać dowód dokonania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 7. W przypadku pełnego stanu kontenerów do składowania odpadów pracownik PSZOK odmawia przyjęcia odpadów od kolejnego mieszkańca. Gdy kontener na określone odpady zostanie zapełniony, PSZOK wstrzyma przyjmowanie tych odpadów do czasu wymiany kontenera przez firmę odbierającą.

 

 

 

Ostatnia modyfikacja: 8 maja 2020

Komentowanie jest wyłączone.

Powiększanie czcionki
Kontrast