Oficjalny portal Gminy Wierzchosławice!

PSR – Nabór kandydatów na rachmistrzów

17 czerwca 2020

Nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych w spisie rolnym.

Wójt Gminy Wierzchosławice – Gminny Komisarz Spisowy ogłasza nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych  w powszechnym spisie rolnym w 2020 r.

Nabór ten zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. o powszechnym spisie rolnym w 2020 r. (Dz. U. z 2019 r., poz. 1728) jest naborem otwartym i konkurencyjnym.

Naboru kandydatów na rachmistrzów terenowych dokonuje się spośród osób:
1) pełnoletnich;
2) zamieszkałych na terenie danej gminy;
3) posiadających co najmniej średnie wykształcenie;
4) posługujących się językiem polskim w mowie i w piśmie;
5) które nie były skazane za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Załączniki do pobrania:

 

Ostatnia modyfikacja: 3 lipca 2020

Komentowanie jest wyłączone.