Oficjalny portal Gminy Wierzchosławice!

Przypominamy o trwającym naborze wniosków o usunięcie wyrobów zawierających azbest! WAŻNE!

2 września 2022

Gmina Wierzchosławice w ramach Osi Priorytetowej 5. Ochrona Środowiska Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

realizuje projekt nr RPMP.05.02.02-12-0120/19

pn.: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Wierzchosławice”

W związku z uzyskanym dofinansowaniem prowadzimy

NABÓR wniosków od

MIESZKAŃCÓW GMINY WIERZCHOSŁAWICE

na odbiór lub demontaż i odbiór wyrobów zawierających azbest w ramach uzyskanego dofinansowania.

MIESZKAŃCY GMINY WIERZCHOSŁAWICE

ZGŁASZAJĄCY AZBEST DO ODBIORU MAJĄ ZAPEWNIONY:

BEZPŁATNY

Odbiór Azbestu lub Demontaż i Odbiór Azbestu

Z Nieruchomości ,Jego Transport Oraz Składowanie Na Wysypisku Odpadów Niebezpiecznych

Wszystkie  osoby zainteresowane usunięciem ze swojej nieruchomości niebezpiecznego odpadu zachęcamy do złożenia wniosku.

PLIKI do POBRANIA:

Więcej informacji na temat PROJEKTU I NABORU można uzyskać pod numerem telefonu : ( 14 ) 631 90 42

Ostatnia modyfikacja: 2 września 2022

Komentowanie jest wyłączone.