W dniu 9 stycznia 2018 roku w Centrum Kultury Wsi Polskiej w Wierzchosławicach odbyło się uroczyste przekazanie sprzętu dla Jednostek OSP z terenu Gminy Wierzchosławice. Sprzęt został zakupiony w ramach zadania finansowanego z Funduszu Sprawiedliwości – Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości, w zakresie Wsparcia i rozwoju systemu instytucjonalnego pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom oraz realizacji przez jednostki sektora finansów publicznych zadań ustawowych związanych z ochroną interesów osób pokrzywdzonych przestępstwem i świadków oraz likwidacją skutków pokrzywdzenia przestępstwem. W ramach tego zadania zakupiono dwa komplety zestawów ratownictwa medycznego PSP R1 z deską ortopedyczną, szynami Kramera, wg załącznika nr 3 do Zasad Organizacji Ratownictwa Medycznego w KSRG zatwierdzonym przez Komendanta Głównego PSP w lipcu 2013 r. Zestawy otrzymała Jednostka OSP Bogumiłowice i Jednostka OSP Łętowice. Ponadto w ramach tych środków zakupiono 2 sztuki defibrylatorów LIFEPAK CR Plus które przekazano do OSP Gosławice i OSP Mikołajowice. Łączna wartość otrzymanej dotacji to kwota 22 000 zł.

W uroczystym przekazaniu sprzętu na zaproszenie Wójta Gminy Wierzchosławice wziął udział Pan Jacek Hudyma – Etatowy Członek Zarządu Starostwa Powiatowego w Tarnowie i Pan Artur Jasiński Przewodniczący Rady Gminy Wierzchosławice.

Galeria z wydarzenia => LINK do galerii

Zmień rozmiar czcionki
Zmień kontrast strony