Oficjalny portal Gminy Wierzchosławice!

Prośba o ograniczenie wizyt w urzędach i jednostkach

13 marca 2020

W związku z zagrożeniem wynikającym z rozprzestrzenianiem się koronawirusa na terytorium RP oraz zaleceniami wydanymi przez Ministerstwo Zdrowia, Wojewodę Małopolskiego i Główny Inspektorat Sanitarny, w trosce o wspólne bezpieczeństwo zdrowotne prosimy, by w miarę możliwości ograniczyć wizyty w urzędach.

Dzięki ograniczeniu bezpośrednich kontaktów zmniejszymy potencjalne zagrożenia związane z rozprzestrzenianiem się wirusa.

Jednocześnie zachęcamy państwa, do skorzystania z elektronicznych narzędzi w celu załatwienia spraw w urzędzie: poczta e-mailowa czy Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej (EPUAP). We wszelkich sprawach można skontaktować się z pracownikami urzędu telefonicznie w godzinach pracy urzędu.

Apelujemy też o zachowanie spokoju, ale przede wszystkim rozsądku i stosowanie się do wskazówek zamieszczanych na stronie internetowej Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministerstwa Zdrowia i www.wierzchoslawice.pl

Szczególną opieką prosimy o objęcie osób starszych i chorych, gdyż one są najbardziej narażone na infekcję.

 • Sekretariat UG Wierzchosławice – (14) 631 90 12 (45) ; ug@wierzchoslawice.pl

 • Referat Organizacyjno-Administracyjny, spraw Społecznych i Obywatelskich ASO i USC – (14) 631 90 23 (22)

 • Referat Inwestycji Rozwoju, Gospodarki komunalnej i Przestrzennej Drogownictwa i Ochrony Środowiska IRGDOŚ – (14) 631 90 11

 • Zagospodarowanie i planowanie przestrzenne (14) 631 90 18

 • Geodeta GEO – (14) 631 90 36

 • Referat Edukacji Kultury i Sportu EKS – (14) 631 90 20 (46)

 • Referat Podatków i Opłat PO – (14) 631 90 21

 • GOPS – (14) 631 90 28; gops@wierzchoslawice.pl

 • Świadczenia Rodzinne -(14) 631 90 35

 • Świadczenia Wychowawcze 500+ – (14) 631 90 38

 • Komendant Gminny OPP i ZK OC – (14) 631 90 53

 • Spółka „Energia Wierzchosławice” – (14) 631 90 54

 • Spółka „Wodociągi Wierzchosławickie” – (14) 631 90 49 (44)

Ostatnia modyfikacja: 13 marca 2020

Komentowanie jest wyłączone.

Powiększanie czcionki
Kontrast