Gmina Wierzchosławice dokłada wszelkich starań o zachowanie zabytkowych miejsc pamięci narodowej i martyrologii, które są świadectwem wydarzeń o szczególnym znaczeniu dla kształtowania się tożsamości narodowej mieszkańców.

W tym celu Gmina Wierzchosławice aplikowała o środki finansowe z budżetu Województwa Małopolskiego w ramach konkursu pn. Małopolska Pamięta – zachowanie zabytkowych miejsc pamięci narodowej i martyrologii” i otrzymała dofinansowanie na realizację projektów:

  • Konserwacja Pomnika Poległych z 1938 roku w Wierzchosławicach
    – dofinansowanie: 8 000,00 zł.

Pomnik Poległych został wykonany w 1938 r. Architekt projektu pozostaje nieznany. Pomnik postawiono w centrum miejscowości przy Domu Ludowym im. Wincentego Witosa w Wierzchosławicach z okazji 20-tej rocznicy odzyskania niepodległości wywalczonej pod wodzą Marszałka Józefa Piłsudskiego. Pomnik ten upamiętnia poległych w latach 1914-20 podczas walk o niepodległość.

  • Konserwacja cmentarza wojennego nr 212 z okresu I wojny światowej
    w Bobrownikach Małych
    ” – dofinansowanie: 7 000,00 zł.

Cmentarz wojenny nr 212 w Bobrownikach Małych został wybudowany w latach 1914 – 1915 przez Oddział Grobów Wojennych C. i K. Komendantury Wojskowej w Krakowie. W zbiorowej mogile, wokół Rzeźby św. Jana Nepomucena z herbami książąt Sanguszków z 1742 r.  pochowani zostali żołnierze armii rosyjskiej oraz ludność cywilna, która zginęła w pierwszej wojnie światowej w latach 1914-15.

Celem konserwacji jest przywrócenie Pomnikowi Poległych z 1938 r. i Cmentarzowi Wojennemu pierwotnego wyglądu, zabezpieczenie i utrwalenie substancji zabytku, zahamowanie procesów jego destrukcji.

 

Zmień rozmiar czcionki
Zmień kontrast strony