Oficjalny portal Gminy Wierzchosławice!

Projekt „Pomocna dłoń” – opieka nad osobami niesamodzielnymi

1 sierpnia 2019

Mościckie Centrum Medyczne sp. z o.o wraz z Partnerami projektu: Gminą Wierzchosławice, Gminą Tarnów oraz Stowarzyszeniem eMagra realizuje projekt ”Pomocna dłoń”.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 9 Osi Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Działanie 9.2. Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.3. Usługi opiekuńcze oraz interwencja kryzysowa- SPR, zakres wsparcia: Typ projektu A – Działania wspierające opiekunów nieformalnych osób niesamodzielnych.

Głównym celem projektu jest organizowanie opieki nad osobami niesamodzielnymi jak najdłużej w miejscu zamieszkania w otoczeniu rodziny przez funkcjonowanie w latach 2018-2023 Ośrodka oferującego kompleksowe wsparcie dla 400 opiekunów i 400 osób niesamodzielnych mieszkających na terenie subregionu tarnowskiego.

Rezultatem projektu jest utworzenie w budynku Mościckiego Centrum Medycznego Ośrodka oferującego całodobowy, czasowy pobyt dla 370 osób niesamodzielnych. Wsparciem w ramach projektu objętych zostanie również 30 osób niesamodzielnych bezpośrednio w miejscu zamieszkania oraz 400 opiekunów nieformalnych osób niesamodzielnych skorzysta z praktyk opiekuńczych i szkoleń.

Szczegółowe informacje dot. realizowanego projektu znajdują się na stronie – https://www.mcm.net.pl/pomocnadlon

Ostatnia modyfikacja: 18 listopada 2019

Komentowanie jest wyłączone.

Powiększanie czcionki
Kontrast