Oficjalny portal Gminy Wierzchosławice!

PROGRAM „WSPIERAJ SENIORA” W GMINIE WIERZCHOSŁAWICE

11 grudnia 2020

 Wójt Gminy Wierzchosławice oraz Kierownik Gminnego Ośrodek Pomocy Społecznej w Wierzchosławicach  informują, że na terenie Gminy Wierzchosławice realizowany jest program „Wspieraj Seniora” polegający na  pomocy w dostarczeniu niezbędnych produktów do domu seniora, by ograniczyć konieczność wychodzenia osób starszych na zewnątrz podczas pandemii, ze względu na ich bezpieczeństwo.

Z programu mogą skorzystać osoby starsze po 70 roku życia.

W szczególnych przypadkach pomoc może być udzielona osobie przed 70 r. życia. Szczególne sytuacje oznaczają brak możliwości zapewnienia niezbędnych potrzeb wynikających ze stanu zdrowia oraz sytuacji rodzinnej i społecznej osoby. Ocena stanu sytuacji i udzielenia wsparcia osobie potrzebującej należy do decyzji ośrodka pomocy społecznej.
Udzielenie pomocy w ramach programu nie zależy od kryterium dochodowego ani nie jest przyznawana na drodze administracyjnej.

Sposób udzielania pomocy w ramach programu:

Krok 1. Osoba starsza w wieku 70 lat i więcej, która zdecyduje się pozostać w domu w związku z utrzymującym się stanem epidemii dzwoni na ogólnopolską infolinię uruchomioną w ramach programu Solidarnościowy Korpus Wsparcia Seniorów – 

22 505-11-11

Krok 2. Osoba przyjmująca zgłoszenie przekazuje prośbę o pomoc do ośrodka pomocy społecznej w danej gminie przez system Centralnej Aplikacji Statystycznej.
Krok 3. Pracownik ośrodka pomocy społecznej kontaktuje się telefonicznie z seniorem, weryfikuje zgłoszenie i ustala usługę wsparcia, która ma polegać w szczególności na dostarczeniu zakupów, zgodnie ze wskazanym zakresem, obejmujących artykuły podstawowej potrzeby, w tym artykuły spożywcze, środki higieny osobistej.
Krok 4. Koszty zakupów pokrywa Senior. Przekazuje pieniądze przed dokonaniem zakupów. Zasady i sposób rozliczania ustala indywidualnie ośrodek.

 

 

Szczegółowe informacje mogą Państwo uzyskać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wierzchosławicach  tel.  14 631 90 29, tel. 14 631 90 47 , a także na stronie internetowej  https://wspierajseniora.pl/ .

Ostatnia modyfikacja: 28 grudnia 2020

Komentowanie jest wyłączone.

Powiększanie czcionki
Kontrast