Oficjalny portal Gminy Wierzchosławice!

Program na rzecz przeciwdziałania marnowaniu żywności

10 grudnia 2020

Urząd Gminy Wierzchosławice na prośbę Jeronimo Martins Polska S.A. informuje o możliwości zgłoszenia się  przez Organizacje Pożytku Publicznego w programie sieci sklepów BIEDRONKA   na rzecz przeciwdziałania marnowaniu żywności, poprzez odbieraniu żywności z polskich sklepów BIEDRONKA i przekazywanie jej potrzebującym.

Chęć udziału w programie mogą zgłaszać organizacje posiadające status Organizacji Pożytku Publicznego w KRS i spełniające wymogi Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, których celem statutowym jest wykonywanie zadań publicznych w zakresie :

a) pomocy społecznej w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób

b) wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej

c) działalności charytatywnej , polegającej w szczególności na przekazywaniu żywności osobom potrzebującym lub prowadzeniu zakładów żywienia zbiorowego dla osób potrzebujących

 

Zainteresowane  pomocą organizacje  mogą wypełnić formularz na stronie www.biedronka.pl/pl/kontakt-opp

Ostatnia modyfikacja: 10 grudnia 2020

Komentowanie jest wyłączone.

Powiększanie czcionki
Kontrast