Oficjalny portal Gminy Wierzchosławice!

Powiatowy Urząd Pracy: Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników firm MŚP

15 kwietnia 2020

Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowie informuje, że od dnia 14.04.2020 r. do 28.04.2020 r. prowadzi nabór wniosków o udzielanie dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od nich składek na ubezpieczenia społeczne dla mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców.

O dofinansowanie mogą się ubiegać przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4 ust. 1 lub 2 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców, którzy wykażą spadek obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19.

Dofinansowanie przeznaczone jest na pokrycie części wynagrodzeń oraz należnych od nich składek na ubezpieczenia społeczne pracowników w rozumieniu art. 15 g ust. 4 zdanie pierwsze ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie:

https://tarnow.praca.gov.pl/-/12089984-nabor-wnioskow-na-dofinansowanie-czesci-kosztow-wynagrodzen-pracownikow-oraz-naleznych-od-tych-wynagrodzen-skladek-na-ubezpieczenia-spoleczne

Ostatnia modyfikacja: 15 kwietnia 2020

Komentowanie jest wyłączone.

Powiększanie czcionki
Kontrast