Oficjalny portal Gminy Wierzchosławice!

Ponad ćwierć miliona złotych na wsparcie gminnej oświaty

6 października 2021

W ostatnich tygodniach samorząd gminny skutecznie walczył o dodatkowe środki na rzecz rozwoju systemu oświaty.

W sierpniu gmina Wierzchosławice otrzymała dofinansowanie w kwocie 75 000 zł na wyposażenie w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w Szkole Podstawowej w Ostrowie.

W tym samym miesiącu decyzją Sejmiku Województwa Małopolskiego udzielona została pomoc finansowa gminie Wierzchosławice w związku z złożonym  projektem pn „Odkrywam Małopolskę”, na organizację w 2021 r. regionalnych wycieczek dydaktycznych, z elementami krajoznawstwa i rekreacji, dla uczniów szkół podstawowych. Gmina Wierzchosławice otrzymała wsparcie w kwocie 15 700 zł na dofinansowanie wycieczek szkolnych.  Pozyskane środki trafią do:  

  1. Szkoła Podstawowa w Wierzchosławicach otrzyma wsparcie finansowe w kwocie 11 290 zł
  2. Szkoła Podstawowa w Rudce otrzyma wsparcie finansowe w kwocie 4 410 zł

Projekt  jest w trakcie realizacji, ale na tym nie koniec dobrych informacji.

W związku z naborem projektów w ramach ,,Poznajemy Polskę” gmina Wierzchosławice otrzymała wsparcie dla wszystkich szkół z terenu gminy w formie dotacji celowej. Środki finansowe przeznaczane  będą  na dofinansowanie wycieczek szkolnych związanych z priorytetowymi obszarami edukacyjnymi. Kwota dofinansowania to 73 119 zł . Przedsięwzięcie obejmuje dofinansowanie wycieczek szkolnych, dla uczniów szkół podstawowych realizowanych w dwóch grupach wiekowych:

  1. a) klasy I-III
  2. b) klasy IV-VIII
  1. Szkoła Podstawowa w Wierzchosławicach otrzyma wsparcie finansowe w kwocie 7 520 zł
  1. Szkoła Podstawowa w Rudce otrzyma wsparcie finansowe w kwocie 12 583 zł
  1. Szkoła Podstawowa w Łętowicach otrzyma wsparcie finansowe w kwocie 18 016 zł
  1. Szkoła Podstawowa w Mikołajowicach otrzyma wsparcie finansowe w kwocie 20 000 zł
  1. Szkoła Podstawowa w Ostrowie otrzyma wsparcie finansowe w kwocie 15 000 zł

Projekt  jest realizowany w od października do grudnia 2021 i obejmuje wycieczki jednodniowe, dwudniowe oraz trzydniowe.

Co istotne, dzięki złożeniu w pierwszym dniu naboru wniosków udało się wszystkim uczniom w szkołach podstawowych skorzystać z tych wycieczek, środki z ministerstwa rozeszły się bardzo szybko.

Natomiast kilka dni temu Wojewoda Małopolski ogłosił wykaz placówek wychowania przedszkolnego, szkół, którym zostało udzielone wsparcie finansowe w ramach projektu Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025″. Gmina Wierzchosławice w ramach złożonych wniosków otrzymała wsparcie dla 2 szkół tj. Szkoła Podstawowa w Rudce, Szkoła Podstawowa w Wierzchosławicach oraz przedszkola Publicznego w Wierzchosławicach na zakup książek będących nowościami wydawniczymi dla dzieci w wieku 3-6 lat, oraz uczniów szkół podstawowych. Całkowita wartość dofinansowania to kwota 22 000 zł.

Wojewoda małopolski zdecydował także, że dwie szkoły z naszej gminny, które złożyły wnioski  otrzymają wsparcie finansowe w ramach rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych – „Aktywna tablica”. Szkoła Podstawowa w Wierzchosławicach otrzyma 35 000 zł. Natomiast

Szkoła Podstawowa w Ostrowie uzyskała 34 998,30 zł dofinansowania. Wsparcie obejmuje zakup pomocy dydaktycznych dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Ostatnia modyfikacja: 6 października 2021

Komentowanie jest wyłączone.