Oficjalny portal Gminy Wierzchosławice!

Podpisanie umowy na opracowania studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wierzchosławice

9 marca 2020

W dniu 28 lutego 2020 roku Wójt Gminy Wierzchosławice zawarł umowę z firmą ASTA-PLAN Pracownia Urbanistyczno-Architektoniczna mgr inż. arch. Anna Staniewicz w Krakowie na wykonanie kompleksowego opracowania studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wierzchosławice wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, ekofizjografią, analizami ekonomicznymi, środowiskowymi i społecznymi oraz prognozami demograficznymi. Obszarem opracowania jest teren gminy w jej granicach administracyjnych. Przewidywany okres realizacji opracowania: 30 listopada 2020 roku. Na podstawie zapisów które zostaną zawarte w nowym studium Wójt Gminy Wierzchosławice przystąpi do opracowania Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Wierzchosławice.

Zapraszamy Mieszkańców Gminy do składania wniosków do studium. Wnioski dostępne są na stronie internetowej Gminy Wierzchosławice pod linkiem: https://www.wierzchoslawice.pl/do-pobrania/

Szczegółowe informacje zawarte są w obwieszczeniu Wójta Gminy Wierzchosławice z dnia 4 marca 2020r. https: https://bip.malopolska.pl/ugwierzchoslawice,a,1737729,obwieszczenie-wojta-gminy-wierzchoslawice-o-przystapieniu-do-sporzadzenia-studium-uwarunkowan-i-kier.html

Ostatnia modyfikacja: 9 marca 2020

Komentowanie jest wyłączone.

Powiększanie czcionki
Kontrast