Oficjalny portal Gminy Wierzchosławice!

PILNE! Nabór wniosków w związku z realizacją projektu pn.: „Ochrona powietrza w Gminie Wierzchosławice poprzez wymianę źródeł ciepła w gospodarstwach domowych na nowoczesne urządzenia grzewcze gazowe”

14 października 2022

W związku z realizacją projektu pn.:

„Ochrona powietrza w Gminie Wierzchosławice  poprzez wymianę źródeł ciepła w gospodarstwach domowych na nowoczesne urządzenia grzewcze gazowe”

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 4, Regionalna polityka energetyczna, Działanie 4.4. Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza, Podziałanie 4.4.2 Obniżenie poziomu niskiej emisji – SPR 

Przypominamy i Zapraszamy

Mieszkańców Gminy Wierzchosławice

 do składania wniosków na wymianę źródła ciepła na nowoczesne urządzenia grzewcze gazowe.

Obecnie prowadzimy kolejny nabór gospodarstw domowych do wykonania Oceny Energetycznej Budynku, której wynik warunkuje uzyskanie dofinansowania.

 

Więcej informacji na temat PROJEKTU I NABORU można uzyskać pod  numerem telefonu:  ( 14 ) 631 90 48   i   ( 14 ) 631 90 19

Ostatnia modyfikacja: 14 października 2022

Komentowanie jest wyłączone.