Oficjalny portal Gminy Wierzchosławice!

Piąta edycja rekrutacji na bezpłatne szkolenia komputerowe

13 lipca 2020

Gmina Wierzchosławice ogłasza 5 edycję rekrutacji do mikroprojektu pn. „Internet i MY – rozwój kompetencji cyfrowych w Gminie Wierzchosławice” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa nr III: Cyfrowe Kompetencje społeczeństwa, Działanie 3.1: Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych.

Rekrutacja będzie prowadzona od 13.07.2020 r. do 20.07.2020 r.
W ramach 5 edycji rekrutacji prowadzimy nabór uczestników/uczestniczek na 3 bezpłatne szkolenia komputerowe w ramach 2 modułów tematycznych:

  • „Moje finanse i transakcje w sieci”- 1 grupa
  • „Tworzę własną stronę internetową (blog)” – 2 grupy

Rekrutacja jest prowadzona na każde szkolenie oddzielnie. Jedna osoba może wziąć udział tylko w jednym szkoleniu.

Do udziału w szkoleniach zapraszamy – mieszkańców gminy Wierzchosławice powyżej 25 roku życia, ze szczególnym uwzględnieniem osób w wieku 50+.

Szkolenia będą prowadzone w Gminnym Centrum Kultury w Wierzchosławicach. Zgłoszenie następuje poprzez wypełnienie dokumentów rekrutacyjnych i dostarczenie ich do biura projektu osobiście, pocztą lub e-mailem (skan). Biuro mikroprojektu tj. pok. 2 w Urzędzie Gminy Wierzchosławice, Wierzchosławice 550, 33-122 Wierzchosławice, tel. (14) 631-90-19, czynne w godzinach pracy urzędu.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY 

 

Ostatnia modyfikacja: 21 lipca 2020

Komentowanie jest wyłączone.

Powiększanie czcionki
Kontrast