Oficjalny portal Gminy Wierzchosławice!

OSP Mikołajowice i OSP Bobrowniki Małe mają nowy Zarząd

14 lipca 2021

Za nami kolejne zebrania sprawozdawczo-wyborcze w jednostkach OSP w gminie Wierzchosławice. W ostatnim czasie nowe władze wybrały jednostki z Mikołajowic i Bobrownik Małych.

 

Tradycyjnie spotkania rozpoczęto od powitania przybyłych druhów oraz zaproszonych gości. Kolejnym punktem zebrań był wybór przewodniczącego zebrania. Następnie po przedstawieniu sprawozdań z działalności za rok 2020, sprawozdania finansowego oraz Komisji Rewizyjnej, odbyła się dyskusja nad sprawozdaniami, po której przystąpiono do głosowania nad absolutorium dla Zarządów. W głosowaniu oba Zarządy uzyskały absolutorium.

Kolejnym punktem zebrań były wybory nowego zarządu, komisji rewizyjnej, delegatów na Zjazd Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP i przedstawicieli do Zarządu Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP.

 

 

 

Zarząd OSP w Mikołajowicach
Prezes – Strojny Antoni

Wice prezes – Zdeb Wawrzyniec 

Naczelnik -Fornal Albert

Zastępca naczelnika – Budzik Paweł

Skarbnik – Strojny Tomasz 

Sekretarz – Jarosz Urszula

Członek – Macheta Rafał

Członek- Gajdur Paweł

Członek – Rapacz Andrzej 

 

Komisja rewizyjna 

Strojny Mateusz 

Skórka Tomasz 

Tendera Patryk 

 

Zarząd OSP Bobrowniki Małe:

Prezes – Rodak Bogdan
Naczelnik – Durdek Krzysztof
Skarbnik – Katra Janusz
Sekretarz – Sikora Krzysztof
Gospodarz – Misiaszek Witold

Komisja Rewizyjna:
Przewodniczący – Kabat Paweł
Sekretarz – Stawarz Łukasz
Członek – Fudalej Łukasz

 

Fot: Zebranie w Bobrownikach Małych

Ostatnia modyfikacja: 14 lipca 2021

Komentowanie jest wyłączone.

Powiększanie czcionki
Kontrast