Oficjalny portal Gminy Wierzchosławice!

Ogólnopolski Konkurs Grantowy „Równać Szanse 2020”

20 stycznia 2020

W Ogólnopolskim Konkursie Grantowym o dotacje do 40 000 zł na działania trwające 15 miesięcy realizowane pomiędzy 1 lipca 2020 r. a 30 listopada 2021 r.  mogą ubiegać się:
    * organizacje pozarządowe (stowarzyszenia zarejestrowane w KRS lub w ewidencji prowadzonej przez Starostów i fundacje) z terenów wiejskich i małych miast (do 20 000 mieszkańców),
    * domy kultury i biblioteki, które otrzymały od 2000 roku co najmniej jedną dotację w Regionalnym Konkursie Grantowym Programu Równać Szanse.

DO KOGO SKIEROWANY JEST PROJEKT?
Projekt jest skierowany do młodzieży w wieku 13-19 lat (uczniów klas siódmych i ósmych szkół podstawowych oraz  uczniów szkół średnich), z terenów wiejskich i miast do 20 tys. mieszkańców.

Dzięki realizacji projektu Młodzi poznają lokalne środowisko, mają okazję współpracować z instytucjami samorządowymi, biznesem oraz organizacjami pozarządowymi. Projekt w wymiarze lokalnym pozwala młodzieży osiągnąć swój ważny i widoczny dla innych sukces,  z drugiej strony – współpraca różnych partnerów cementuje lokalną społeczność. Projekty Programu Równać Szanse wyzwalają wśród młodzieży poczucie dumy i pozwalają silniej przywiązać się do miejsca, z którego pochodzą. 

Na stronie Na stronie ROWNACSZANSE.PL [1] znajdują się wszystkie informacje o konkursie i dostęp do generatora wniosków.

Bezpośredni link: https://rownacszanse.pl/2020/okg_ogloszenie_I_etap

 

Ostatnia modyfikacja: 20 stycznia 2020

Komentowanie jest wyłączone.

Powiększanie czcionki
Kontrast