Oficjalny portal Gminy Wierzchosławice!

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY WIERZCHOSŁAWICE O ZAMIARZE BEZPOŚREDNIEGO ZAWARCIA UMOWY W ZAKRESIE PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO

30 czerwca 2020

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY WIERZCHOSŁAWICE O ZAMIARZE BEZPOŚREDNIEGO ZAWARCIA UMOWY
W ZAKRESIE PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO

 

  1. Podstawa  prawna:

Art. 23 ust.1 pkt 2, w związku z art. 19 ust.1 pkt 3, ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r.
o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 2475 ze zm.)

 

  1. Nazwa i adres właściwego organizatora:

Gmina Wierzchosławice

33-122 Wierzchosławice 550

 

  1. Określenie przewidywanego trybu udzielenia zamówienia:

Bezpośrednie zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na podstawie regulacji wynikających z art. 22 ust.1 ustawy
z dnia 16 grudnia 2010 roku o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 2475 ze zm.)

 

  1. Określenie rodzaju transportu oraz linii komunikacyjnych lub sieci komunikacyjnych, na których będą wykonywane przewozy:

Pasażerski transport drogowy, przewozy autobusowe w publicznym transporcie zbiorowym na sieci komunikacyjnej obejmującej obszar Gminy Wierzchosławice, dla której Gmina Wierzchosławice jest organizatorem publicznego transportu zbiorowego.

 

  1. Przewidywana data bezpośredniego zawarcia umowy:

Po upływie 6 miesięcy od publikacji niniejszego ogłoszenia.

 

  1. Planowana data rozpoczęcia i czas trwania zamówienia:

Rozpoczęcie:  01.01.2021 r., czas trwania zamówienia: 12 miesięcy.

 

  1. Zmiana informacji:

Na podstawie art. 23 ust. 5 i 6 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 roku o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 2475 ze zm.) zastrzega się możliwość zmiany powyższych informacji.

 

Niniejsze ogłoszenie publikuje się i ogłasza:

  • w Biuletynie Informacji Publicznej
  • na tablicy ogłoszeń Urzędu
  • na stronie internetowej Urzędu

 

 

Wójt Gminy Wierzchosławice
(-) Andrzej Mróz

Ostatnia modyfikacja: 30 czerwca 2020

Komentowanie jest wyłączone.

Powiększanie czcionki
Kontrast