Oficjalny portal Gminy Wierzchosławice!

Ogłoszenie Wójta Gminy Wierzchosławice dotyczące konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Wierzchosławice

3 grudnia 2020

1. Przedmiot konsultacji: Ogłaszam, że rozpoczęto konsultacje społeczne projektu „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Wierzchosławice na 2021 rok”.
2. Termin konsultacji: Wyznaczam dzień 3 grudnia 2020 roku jako dzień rozpoczęcia konsultacji i dzień 17 grudnia 2020 roku jako dzień ich zakończenia.
3. Forma konsultacji: Z projektem można zapoznać się w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Gminy Wierzchosławice, oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Wierzchosławice.
4. Uwagi i propozycje zmiany dotyczące projektu należy zgłaszać na formularzu konsultacji stanowiących załączniki Nr 2 do Zarządzenia na adres: Urzędu Gminy Wierzchosławice 33-122 Wierzchosławice 550 lub drogą mailową na adres: joanna.bocon@wierzchoslawice.pl.
Na kopercie lub w tytule e-maila należy wpisać: Uwagi do projektu „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Wierzchosławice na 2021 rok” .
5. Nie będą uwzględniane opinie, uwagi, propozycje:
a) przekazane w innej formie niż wg załączonego wzoru formularza konsultacji społecznych,
b) złożone na formularzu konsultacji społecznych po upływie terminu wskazanego na przeprowadzenie konsultacji (tj. po 17 grudnia 2020 r.).
c) nie podpisane czytelnie imieniem i nazwiskiem osoby upoważnionej do reprezentowania organizacji.

Wójt Gminy
Wierzchosławice
Andrzej Mróz

Pliki do pobrania:

 

Ostatnia modyfikacja: 4 grudnia 2020

Komentowanie jest wyłączone.

Powiększanie czcionki
Kontrast