Oficjalny portal Gminy Wierzchosławice!

Ogłoszenie sprzedaży drukarki igłowej OKI

12 kwietnia 2023

Ogłoszenie o przetargu pisemnym – sprzedaż drukarki igłowej OKI

GMINA WIERZCHOSŁAWICE, 33-122 WIERZCHOSŁAWICE 550, woj. małopolskie, tel. (14) 631-90-30, fax. (14) 631-90-45 ogłasza przetarg nieograniczony pisemny na: „Sprzedaż drukarki igłowej OKI”

Przedmiotem przetargu jest sprzedaż drukarki igłowej OKI Microline 3321

Cena wywoławcza 270,00 zł netto + 23%VAT

Opis sprzętu:

    1. Marka OKI

    2. Model: Microline 3321

    3. Waga: 9 kg

    4. Akcesoria: kabel zasilający i LPT

    5. Pozostałe informacje: – urządzenie używane, sprawne, stan wizualny OK

Zakupiony sprzęt nie podlega reklamacji ani zwrotowi.

Warunkiem udziału w przetargu jest złożenie oferty pisemnej na zakup drukarki igłowej na Dziennik Podawczy Urzędu Gminy Wierzchosławice w terminie do
17 kwietnia 2023 r. (włącznie)

Ceną wywoławczą jest cena określona w pkt. 3 ogłoszenia.

Kryterium wyboru najkorzystniejsza oferta– cena 100%.

Sprzedający wybierze ofertę pisemną przedstawiającą najkorzystniejszą (najwyższą) cenę netto.

Kupującemu, który złożył najkorzystniejszą ofertę pisemną i tym samym wygrał przetarg, zostanie wystawiona faktura opiewająca na kwotę z licytacji oraz doliczony stosowny podatek VAT.

Kupujący zobowiązany jest do uregulowania należności za zakupione urządzenie w terminie do 14 dni od daty wystawienia przez Sprzedającego faktury VAT, płatnej przelewem na konto bankowe.

Po zapłaceniu faktury (wpływie środków na konto Sprzedającego) Kupujący w terminie 14 dni, własnym kosztem i staraniem, dokona odbioru zakupionego sprzętu, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu odbioru.

Sprzedający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od przetargu lub jego unieważnienia bez podania przyczyny.

 

Załącznik oferty do wypełnienia – Wzór oferty – plik PDF

Ostatnia modyfikacja: 14 kwietnia 2023

Komentowanie jest wyłączone.