Wójt Gminy Wierzchosławice ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonanie przez organizacje pozarządowe oraz organizacje pożytku publicznego zadań publicznych na rok 2018 z zakresu działaności na rzecz osób w wieku emerytalnym pod nazwą: „Wspieranie działań na rzecz aktywności społęcznej seniorów.”

Zakres rzeczowy, zasady i tryb konkursu określa załącznik do niniejszego ogłoszenia.

Zmień rozmiar czcionki
Zmień kontrast strony