Wójt Gminy Wierzchosławice ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonanie w 2019 r. przez kluby sportowe działające na ternie Gminy Wierzchosławice zadań publicznych w zakresie sportu pod nazwą: KONKURS – ROZWOJU SPORTU w 2019.

Celem konkursu jest poprawa warunków uprawiania sportu i osiąganie wyższych wyników sportowych przez członków klubów sportowych, poprawa kondycji fizycznej mieszkańców Gminy Wierzchosławice poprzez zwiększenie dostępności do działalności sportowej prowadzonej przez kluby sportowe.

Zmień rozmiar czcionki
Zmień kontrast strony