Oficjalny portal Gminy Wierzchosławice!

Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia

15 czerwca 2021

1. Podstawa  prawna:

Art. 23 ust.1 pkt 2, w związku z art. 19 ust.1 pkt 1, ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r.
o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1944 ze zm.)

2. Nazwa i adres właściwego organizatora:

Gmina Wierzchosławice

33-122 Wierzchosławice 550

3. Określenie przewidywanego trybu udzielenia zamówienia:

Tryb podstawowy zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.)

4. Określenie rodzaju transportu oraz linii komunikacyjnych lub sieci komunikacyjnych, na których będą wykonywane przewozy:

Pasażerski transport drogowy, przewozy autobusowe w publicznym transporcie zbiorowym na sieci komunikacyjnej obejmującej obszar Gminy Wierzchosławice, dla której Gmina Wierzchosławice jest organizatorem publicznego transportu zbiorowego.

5. Przewidywana data rozpoczęcia postępowania o udzielenie zamówienia:

Po upływie 6 miesięcy od publikacji niniejszego ogłoszenia.

6. Planowana data rozpoczęcia i czas trwania zamówienia:

Rozpoczęcie: 01.01.2022 r., czas trwania zamówienia: 6 miesięcy.

7. Zmiana informacji:

Na podstawie art. 23 ust. 5 i 6 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 roku o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 2475 ze zm.) zastrzega się możliwość zmiany powyższych informacji.

Niniejsze ogłoszenie publikuje się i ogłasza:

  1. w Biuletynie Informacji Publicznej

  2. na tablicy ogłoszeń Urzędu

  3. na stronie internetowej Urzędu

Ostatnia modyfikacja: 29 czerwca 2021

Komentowanie jest wyłączone.