Oficjalny portal Gminy Wierzchosławice!

Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia

16 grudnia 2022

Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia

  1. Podstawa  prawna:

Art. 23 ust. 1 pkt 1, w związku z art. 19 ust. 1 pkt 1, ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1343), dalej zwana „ustawą”.

  1. Nazwa i adres właściwego organizatora:

Gmina Wierzchosławice

33-122 Wierzchosławice 550

  1. Określenie przewidywanego trybu udzielenia zamówienia:

Tryb podstawowy zgodnie z art. 275 pkt 1 lub 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710, ze zm.)

  1. Określenie rodzaju transportu oraz linii komunikacyjnych lub sieci komunikacyjnych, na których będą wykonywane przewozy:

Pasażerski transport drogowy, przewozy autobusowe w publicznym transporcie zbiorowym na sieci komunikacyjnej obejmującej obszar Gminy Wierzchosławice, dla której Gmina Wierzchosławice jest organizatorem publicznego transportu zbiorowego.

  1. Przewidywana data bezpośredniego zawarcia umowy:

Grudzień 2023

  1. Planowana data rozpoczęcia i czas trwania zamówienia:

Rozpoczęcie:  01.01.2024 r., czas trwania zamówienia: 12 miesięcy.

  1. Zmiana informacji:

Na podstawie art. 23 ust. 5 i 6 ustawy zastrzega się możliwość zmiany powyższych informacji.

  1. Niniejsze ogłoszenie publikuje się i ogłasza:

1)    w Biuletynie Informacji Publicznej

2)    na tablicy ogłoszeń

3)    na stronie internetowej

 

16.12.2022 r.

Ostatnia modyfikacja: 16 grudnia 2022

Komentowanie jest wyłączone.