Oficjalny portal Gminy Wierzchosławice!

Ogłoszenie o przetargu ustnym – sprzedaż drewna pochodzącego z wycinki drzew w m. Wierzchosławice, Ostrów

12 września 2022

Ogłoszenie o przetargu ustnym – sprzedaż drewna pochodzącego z wycinki drzew w m. Wierzchosławice, Ostrów 

 

 1. GMINA WIERZCHOSŁAWICE, 33-122 WIERZCHOSŁAWICE 550, woj. małopolskie, tel. (14) 631-90-30, fax. (14) 631-90-45 ogłasza przetarg nieograniczony ustny na: „Sprzedaż drewna pozyskanego z wycinki drzew w miejscowości Wierzchosławice oraz Ostrów, Gmina Wierzchosławice”
 2. Przedmiotem przetargu jest sprzedaż drewna pochodzącego z wycinki drzew w miejscowości Wierzchosławice oraz Ostrów, będącej własnością Gminy Wierzchosławice.
 3. Drewno mieszane gatunku lipa, klon w ilości ok. 1 m3– cena 100,00 zł netto za m3.
  Drewno gatunku świerk w ilości ok. 1,50 m3 – cena 150,00 zł netto za m3
  Drewno gatunku topola w ilości ok. 4,0 m3 – cena 130,00 zł netto za m3
  Drewno gatunku dąb w ilości ok. 5 m3 cena 1 000,00 zł netto za całość (drewno z terenu działki nr  1386/3 w Wierzchosławicach)
 4. Zakupione drewno nie podlega reklamacji ani zwrotowi.
 5. Warunkiem udziału w przetargu ustnym jest stawienie się o godzinie 11:00 w dniu 15.09.2022 r. (czwartek) w miejscowości Wierzchosławice (teren przy budynku UG) lub o 11:45  r. w m. Ostrów (teren Ośrodka Sportowo Rekreacyjnego) i zadeklarowanie udziału w licytacji.
 6. Ceną wywoławczą jest cena określona w pkt. 3 ogłoszenia.
 7. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty ustnej – cena 100%.
 8. Sprzedający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.
 9. Sprzedający wybierze ofertę ustną przedstawiającą najkorzystniejszą (najwyższą) cenę netto.
 10. Kupującemu, który złożył najkorzystniejszą ofertę ustną i tym samym wygrał przetarg, zostanie wystawiona faktura opiewająca na kwotę z licytacji oraz doliczony stosowny podatek VAT.
 11. Kupujący zobowiązany jest do uregulowania należności za zakupione drewno w terminie do 14 dni od daty wystawienia przez Sprzedającego faktury VAT, płatnej przelewem na konto bankowe.
 12. Po zapłaceniu faktury (wpływie środków na konto Sprzedającego) Kupujący w terminie 14 dni, własnym kosztem i staraniem, dokona odbioru zakupionego drewna, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu odbioru.
 13. Sprzedający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od przetargu lub jego unieważnienia bez podania przyczyny.

Ostatnia modyfikacja: 12 września 2022

Komentowanie jest wyłączone.