Oficjalny portal Gminy Wierzchosławice!

Ogłoszenie o przetargu ustnym – sprzedaż drewna pochodzącego z wycinki drzew w m. Ostrów

26 sierpnia 2022

Ogłoszenie o przetargu ustnym – sprzedaż drewna pochodzącego z wycinki drzew w m. Ostrów 

 1. GMINA WIERZCHOSŁAWICE, 33-122 WIERZCHOSŁAWICE 550, woj. małopolskie, tel. (14) 631-90-30, fax. (14) 631-90-45 ogłasza przetarg nieograniczony ustny na: „Sprzedaż drewna pozyskanego z wycinki drzew w miejscowości Ostrów, Gmina Wierzchosławice”
 2. Przedmiotem przetargu jest sprzedaż drewna pochodzącego z wycinki drzew w miejscowości Ostrów, będącej własnością Gminy Wierzchosławice.
 3. Drewno gatunku lipa w ilości ok. 3 m3– cena 100,00 zł netto za m3.
 4. Zakupione drewno nie podlega reklamacji ani zwrotowi.
 5. Warunkiem udziału w przetargu ustnym jest stawienie się o godzinie 12:00 w dniu 29.08.2022 r. w miejscowości Ostrów i zadeklarowanie udziału w licytacji.
 6. Ceną wywoławczą jest cena określona w pkt. 3 ogłoszenia.
 7. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty ustnej – cena 100%.
 8. Sprzedający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.
 9. Sprzedający wybierze ofertę ustną przedstawiającą najkorzystniejszą (najwyższą) cenę netto.
 10. Kupującemu, który złożył najkorzystniejszą ofertę ustną i tym samym wygrał przetarg, zostanie wystawiona faktura opiewająca na kwotę z licytacji oraz doliczony stosowny podatek VAT.
 11. Kupujący zobowiązany jest do uregulowania należności za zakupione drewno w terminie do 14 dni od daty wystawienia przez Sprzedającego faktury VAT, płatnej przelewem na konto bankowe.
 12. Po zapłaceniu faktury (wpływie środków na konto Sprzedającego) Kupujący w terminie 14 dni, własnym kosztem i staraniem, dokona odbioru zakupionego drewna, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu odbioru.
 13. Sprzedający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od przetargu lub jego unieważnienia bez podania przyczyny.

Ostatnia modyfikacja: 26 sierpnia 2022

Komentowanie jest wyłączone.