Oficjalny portal Gminy Wierzchosławice!

Ogłoszenie o przetargu ustnym (2) (licytacja) – sprzedaż drewna pochodzącego z wycinki drzew

30 czerwca 2021

 1. GMINA WIERZCHOSŁAWICE, 33-122 WIERZCHOSŁAWICE 550, woj. małopolskie, tel. (14) 631-90-30, fax. (14) 631-90-45.
  ogłasza przetarg nieograniczony ustny na:
  „Sprzedaż drewna pozyskanego z wycinki drzew na działce 206/4 w miejscowości Łętowice, Gmina Wierzchosławice”
 2. Przedmiotem przetargu jest sprzedaż drewna pochodzącego z wycinki drzew na działce 206/4 w miejscowości Łętowice, będącej własnością Gminy Wierzchosławice.
 3. Drewno gatunku dąb w ilości 0,65 m3 – cena 80,00 zł netto za m3.
 4. Drewno gatunku sosna w ilości 10,08 m3 – cena 60,00 zł netto za m3.
 5. Zakupione drewno nie podlega reklamacji ani zwrotowi.
 6. Warunkiem udziału w przetargu ustnym jest stawienie się o godzinie 12:00 w dniu 07.07.2021 r. na działce 206/4 w miejscowości Łętowice (na wysokości posesji nr 334) i zadeklarowanie udziału w licytacji.
 7. Ceną wywoławczą jest cena określona w pkt. 3 ogłoszenia.
 8. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty ustnej – cena 100%.
 9. Sprzedający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.
 10. Sprzedający wybierze ofertę ustną przedstawiającą najkorzystniejszą (najwyższą) cenę netto.
 11. Kupującemu, który złożył najkorzystniejszą ofertę ustną i tym samym wygrał przetarg, zostanie wystawiona faktura opiewająca na kwotę z licytacji oraz doliczony stosowny podatek VAT.
 12. Kupujący zobowiązany jest do uregulowania należności za zakupione drewno w terminie do 14 dni od daty wystawienia przez Sprzedającego faktury VAT, płatnej przelewem na konto bankowe.
 13. Po zapłaceniu faktury (wpływie środków na konto Sprzedającego) Kupujący w terminie 14 dni, własnym kosztem i staraniem, dokona odbioru zakupionego drewna, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu odbioru.
 14. Informacji w sprawach przetargu udziela:
  – Michał Mikos – (14) 631-90-48
 15. Sprzedający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od przetargu lub jego unieważnienia bez podania przyczyny.

Wierzchosławice, 30.06.2021 r.

Ostatnia modyfikacja: 1 lipca 2021

Komentowanie jest wyłączone.

Powiększanie czcionki
Kontrast