Oficjalny portal Gminy Wierzchosławice!

Ogłoszenie o przetargu  – sprzedaż drewna pochodzącego z wycinki drzew w m. Wierzchosławice działki nr 2939, 1161/51 oraz 122/118

8 listopada 2022

Ogłoszenie o przetargu  – sprzedaż drewna pochodzącego z wycinki drzew w m. Wierzchosławice działki nr 2939, 1161/51 oraz 122/118

 1. GMINA WIERZCHOSŁAWICE, 33-122 WIERZCHOSŁAWICE 550, woj. małopolskie, tel. (14) 631-90-30, fax. (14) 631-90-45 ogłasza przetarg nieograniczony ustny na: „Sprzedaż drewna pozyskanego z wycinki drzew w miejscowości Wierzchosławice nr działek 2939, 1161/51 oraz 122/118, Gmina Wierzchosławice”.
 2. Przedmiotem przetargu jest sprzedaż drewna pochodzącego z wycinki drzew w miejscowości Wierzchosławice, będącej własnością Gminy Wierzchosławice.
 3.  Drewno z działki nr 1161/51 gatunku brzoza w ilości ok. 4,80 m3 – cena 150,00 zł netto za m3.
  Drewno z działki nr 2939 gatunku świerk w ilości ok. 2,10 m3 – cena 150,00 zł netto za m3.
  Drewno z działki nr 122/118 gatunku olcha w ilości ok. 0,40 m3 – cena 150,00 zł netto za m3.
 4. Zakupione drewno nie podlega reklamacji ani zwrotowi.
 5. Warunkiem udziału przetargu jest stawienie się w terminie i miejscu wyznaczonym  pkt. 14 i zadeklarowanie udziału w licytacji.
 6. Ceną wywoławczą są ceny określone w pkt. 3 ogłoszenia.
 7. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty ustnej – cena 100%.
 8. Sprzedający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.
 9. Sprzedający wybierze ofertę ustną przedstawiającą najkorzystniejszą (najwyższą) cenę netto.
 10. Kupującemu, który złożył najkorzystniejszą ofertę i tym samym wygrał przetarg, zostanie wystawiona faktura opiewająca na kwotę z licytacji oraz doliczony stosowny podatek VAT.
 11. Kupujący zobowiązany jest do uregulowania należności za zakupione drewno w terminie do 14 dni od daty wystawienia przez Sprzedającego faktury VAT, płatnej przelewem na konto bankowe.
 12. Po zapłaceniu faktury (wpływie środków na konto Sprzedającego) Kupujący w terminie 7 dni, własnym kosztem i staraniem, dokona odbioru zakupionego drewna, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu odbioru.
 13. Sprzedający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od przetargu lub jego unieważnienia bez podania przyczyny.
 14.  Data i godzina licytacji
  1. Działka 2939 (teren przed UG Wierzchosławice) 09.11.2022 r. środa godz. 9:00
  2. Działka 1161/51 (osiedle Dębowskie) 09.11.2022 r. środa godz. 9:20
  3. Działka 122/118 09.11.2022 r. godz. 9:40

 

Ostatnia modyfikacja: 8 listopada 2022

Komentowanie jest wyłączone.