Oficjalny portal Gminy Wierzchosławice!

Ogłoszenie o ograniczonym przetargu ustnym na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Wierzchosławice!

10 maja 2023

Wójt Gminy Wierzchosławice ogłasza ograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Wierzchosławice

Dane dotyczące nieruchomości:

Oznaczenie nieruchomości: działki nr 1861, 1862, 1863 obręb 0011 Wierzchosławice

Nr księgi wieczystej: TR1T/00080573/7

Powierzchnia nieruchomości: działka 1861 – 0,35 ha, działka nr 1862 – 0,36 ha, działka nr 1863 – 0,37 ha

Wadium: 13 500,00 zł

Cena wywoławcza: 270 000,00 netto

Warunki przetargu mogą być spełnione przez ograniczoną liczbę osób tzn. do przetargu mogą przystąpić właściciele działek sąsiadujących do działek stanowiących przedmiot niniejszego przetargu.

Wadium w pieniądzu należy wpłacić do dnia 14 czerwca 2023 r. do godz. 10.00 na konto Urzędu Gminy Wierzchosławice nr 63 8591 0007 0080 0207 2748 0012 Krakowski Bank Spółdzielczy w Krakowie Oddz. Tarnów lub w kasie Krakowskiego Banku Spółdzielczego w Krakowie Oddz. Tarnów, Filia w Wierzchosławicach (parter Urzędu Gminy Wierzchosławice). Wniesienie wadium jest skuteczne w momencie wpływu środków na podane powyżej konto, należące do  Urzędu Gminy w Wierzchosławicach.

Otwarcie przetargu – licytacja odbędzie się w dniu 21 czerwca 2023 r. o godz. 1000 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wierzchosławice – I piętro, pok. nr 12.

Szczegółowe informacje dostępne są w załączniku: Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 88_2023

Ostatnia modyfikacja: 10 maja 2023

Komentowanie jest wyłączone.