Oficjalny portal Gminy Wierzchosławice!

Oferta pracy: Kierowca kat. B i D – umowa zlecenie

12 października 2020

Urząd Gminy Wierzchosławice zatrudni na umowę zlecenie kierowcę kat. B i D do rozwożenia dzieci niepełnosprawnych busem Volkswagen Crafter.

TEREN: Wierzchosławice  – Tarnów  – praca w zależności  od potrzeb 5 dni w tygodniu w godzinach: ok. 6-9 (godziny mogą się różnić w zależności od trasy).

Zatrudnienie – umowa zlecenie.

Oferty pracy należy składać w Punkcie Informacyjnym Urzędu Gminy Wierzchosławice, 33-122 Wierzchosławice 550 (parter) lub za pośrednictwem poczty na adres Urzędu Gminy w nieprzekraczającym terminie do 23 października 2020 r.  do godz. 15:00.

Na ofertę składają się:

  • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
  • ksero prawo jazdy
  • ksero uprawnień kierowcy
  • ważne badania lekarskie
  • oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych
  • oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz że nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne.

Wszystkie dokumenty należy poświadczyć za zgodność z oryginałem. Koperty należy opisać „Oferta pracy kierowca autobusu szkolnego” i zamieścić dane adresowe zwrotne.

Ostatnia modyfikacja: 12 października 2020

Komentowanie jest wyłączone.