Oficjalny portal Gminy Wierzchosławice!

Oferta edukacyjna Akademii Nauk Stosowanych w Tarnowie!

6 września 2022

Oferta edukacyjna Akademii Nauk Stosowanych w Tarnowie – studia podyplomowe

 1. Administracja urzędów samorządowych i państwowych
 2. Administracja urzędów samorządowych i państwowych z modułem zarządzania kryzysowego
 3. Administracja i zarządzanie w oświacie – studia kwalifikacyjne
 4. Gerontologia i opieka nad osobami starszymi
 5. Język niemiecki biznesu
 6. Język angielski biznesu
 7. Język francuski biznesu
 8. Komputerowe Systemy Sterowania, Przetwarzanie Sygnałów i Systemy IoT Nowość
 9. Komunikacja 2.0 i media społecznościowe
 10. Logopedia Nowość
 11. Marketing oświatowy
 12. Prawo pracy i ubezpieczenia społeczne w praktyce
 13. Przygotowanie pedagogiczne do wykonywania zawodu nauczyciela Nowość
 14. Psychoonkologia w praktyce
 15. Rachunkowość finansowa z warsztatem komputerowym Nowość
 16. Zarządzanie podmiotami leczniczymi
 17. Żywienie w sporcie, rekreacji i odnowie biologicznej

Oferta edukacyjna:

Wydział Administracyjno-Ekonomiczny

Administracja, I i II stopień, stacjonarne i niestacjonarne

Ekonomia, I i II stopień, stacjonarne i niestacjonarne

Praca socjalna, I i II stopień, stacjonarne i niestacjonarne

Nowość Prawo, studia jednolite magisterskie, stacjonarne i niestacjonarne

Wydział Humanistyczny

Filologia polska, I i II stopień, stacjonarne i niestacjonarne (tylko II stopnia)

Filologia (angielska, germańska, romańska), I stopień, stacjonarne i niestacjonarne

Pedagogika, II stopień, stacjonarne i niestacjonarne

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, jednolite studia magisterskie, stacjonarne i niestacjonarne

Wydział Matematyczno-Przyrodniczy

Matematyka, I stopień, stacjonarne

Ochrona środowiska, I stopień, stacjonarne

Chemia, I stopień – licencjackie, stacjonarne i niestacjonarne

Chemia stosowana, I stopień – inżynierskie, stacjonarne

Wydział Ochrony Zdrowia

Fizjoterapia, jednolite studia magisterskie, stacjonarne

Kosmetologia, I stopień, stacjonarne

Pielęgniarstwo, I stopień, stacjonarne

Pielęgniarstwo, I stopień, niestacjonarne – pomostowe

Pielęgniarstwo, II stopień, stacjonarne i niestacjonarne

Położnictwo, I stopień, stacjonarne

Wychowanie fizyczne, I – stacjonarne, II stopień – stacjonarne i niestacjonarne

Wydział Politechniczny

Automatyka i robotyka, I stopień, stacjonarne

Informatyka, I stopień, stacjonarne

Elektrotechnika, I stopień, stacjonarne

Elektronika i telekomunikacja, I stopień, stacjonarne

Mechatronika, I stopień, stacjonarne (dla pracujących możliwość studiowania w trybie dziennym w systemie popołudniowo-weekendowym)

Inżynieria materiałowa, I stopień, stacjonarne

Technologia chemiczna, II stopień, stacjonarne

Wydział Sztuki

 Grafika, I stopień, stacjonarne

Wzornictwo, I stopień, stacjonarne

Nowy kierunek PRAWO – rekrutacja trwa!

Możliwe ścieżki kariery po studiach prawniczych:

 • w zawodach prawniczych: sędzia, prokurator, adwokat, radca prawny, notariusz, komornik, referendarz sądowy, asystent sędziego
 • w instytucjach państwowych, samorządowych oraz w firmach prywatnych: kurator sądowy, rzecznik patentowy, dyplomata, ekspert podatkowy, prawnik w dziale prawnym przedsiębiorstwa, mediator, manager, biznesman

Ponadto prawnicy są zatrudniani w Policji, Służbie Więziennej, służbach specjalnych, bankach, itp.

Więcej informacji: rektutacja.anstar.edu.pl

 

 

Ostatnia modyfikacja: 6 września 2022

Komentowanie jest wyłączone.