Oficjalny portal Gminy Wierzchosławice!

Od bierności do aktywności edycja II

5 października 2020

Zapraszamy do udziału w projekcie aktywizacji zawodowej, który skierowany jest do osób pozostających bez zatrudnienia po 30 roku życia, zamieszkujących na terenie jednego z powiatów: suski, wielicki, miasto Tarnów, tarnowski, wadowicki, brzeski, gorlicki, chrzanowski, nowosądecki, tatrzański, dąbrowski, nowotarski, proszowicki, oświęcimski, limanowski, olkuski.

Uczestnik projektu musi należeć do jednej z poniższych grup:

 • osoby powyżej 50 roku życia,
 • osoby długotrwale bezrobotne,
 • osoby z niepełnosprawnościami,
 • osoby o niskich kwalifikacjach,
 • kobiety.

Uczestnikiem projektu nie może zostać osoba, która bierze udział w innym projekcie aktywizacji zawodowej współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Liczba miejsc w projekcie jest ograniczona.

Formy wsparcia:

 • pomoc doradcy zawodowego w ustaleniu planu działania
 • propozycje ofert pracy lub płatnego stażu
 • szkolenia pozwalające uzyskać kompetencje i/lub kwalifikacje, po zakończeniu których uczestnik otrzyma stypendium szkoleniowe (6,89 zł/godz. netto), certyfikat
 • staże zawodowe z możliwością kontynuacji zatrudnienia, podczas których uczestnik otrzyma stypendium stażowe (1536,50 zł/miesiąc netto)
 • pomoc psychologa, coacha, trenera zatrudnienia wspieranego, doradcy zawodowego, prawnika i innych specjalistów (według potrzeb uczestnika), którzy przygotują uczestnika do kontaktu z pracodawcą

Ponadto oferujemy:

 • osobom, które opiekują się osobą zależną sfinansowanie opieki nad tą osobą podczas udziału w zajęciach
 • osobom, które będą dojeżdżać na zajęcia uzyskanie zwrotu kosztów dojazdu
 • materiały szkoleniowe, posiłek podczas zajęć

 Dokumenty rekrutacyjne można pobrać na naszej stronie internetowej: http://pro-studio.org.pl/od-biernosci-do-aktywnosci-2/

Kontakt do kadry projektu:

Biuro projektu czynne jest w godzinach od poniedziałku do piątku: 9:00 – 15:00

Ostatnia modyfikacja: 5 października 2020

Komentowanie jest wyłączone.

Powiększanie czcionki
Kontrast