Oficjalny portal Gminy Wierzchosławice!

OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAŁOPOLSKIEGO

17 grudnia 2020

OBWIESZCZENIE

 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 4 ustawy z 08 lipca 2010 r. o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych (Dz.U.2019.933 ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2020.256 ze zm.)

 

WOJEWODA MAŁOPOLSKI

 

zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne oraz wydane 19 listopada 2020 r. postanowienie Wojewody Małopolskiego, znak: WI-XI.7840.27.4.2020.DSk o nałożeniu na inwestora obowiązku usunięcia nieprawidłowości w projekcie budowlanym w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji, pn.: Rozbudowa lewego i prawego wału rzeki Biała w km lokalnym wału lewego: 0+000 – 3+134, 3+134 – 4+516, 4+516 – 5+995, w km lokalnym wału prawego: 0+000 – 3+234, 3+234 – 4+651, 5+346 – 5+925, oraz 5+925 – 7+170 ( w km ewid. rz. Biała 0+000 – 7+769) w m. Tarnów, gmina miasto Tarnów, powiat miasto Tarnów oraz w miejscowościach: Biała, gmina Tarnów, powiat tarnowski i Komorów, gmina Wierzchosławice, powiat tarnowski, województwo małopolskie w ramach zadania Rozbudowa obwałowań przeciwpowodziowych i budowa prawego wału rzeki Biała w gm. Tuchów, Tarnów, m. Tarnów – na wniosek z 31 lipca 2020 r. (data wpływu do Kancelarii Urzędu: 03 sierpnia 2020 r.) złożony przez pełnomocnika występującego w imieniu Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie na podstawie pełnomocnictwa z 17 stycznia 2019 r., znak: KR.ROO.012.3.2019.

 

Projektowana inwestycja planowana jest do realizacji w Tarnowie, gmina miasto Tarnów, powiat miasto Tarnów i w miejscowości Biała, gmina Tarnów oraz w miejscowości Komorów, gmina Wierzchosławice, powiat tarnowski, województwo małopolskie, na niżej wymienionych działkach ewidencyjnych lub ich części, oznaczonych według katastru nieruchomości, położonych w projektowanym obszarze inwestycji:

 

 1. a) niezbędnych do jej realizacji, znajdujących się miedzy liniami rozgraniczającymi teren, które są obecnie własnością lub staną się własnością Skarbu Państwa (w odniesieniu do nieruchomości, które podlegają podziałowi – przed nawiasem podano numer działki, która powstanie w wyniku zatwierdzenia projektu podziału i będzie przeznaczona pod inwestycję, w nawiasie podano numer działki przed podziałem):

 

wał prawy:

 • jednostka ewidencyjna 121609_2, gmina Tarnów, obręb ewidencyjny 0001 Biała:

25/14, 284/1, 284/3 (284/2), 285/3 (285/2), 285/1, 290/4 (290/1), 291/1, 292/1, 293/3 (293/2), 294/2, 295/1, 296/3 (296/1), 297/1, 297/3, 297/6 (297/4), 298/3, 325/2, 325/3, 325/4, 326/1, 326/3, 326/6 (326/4), 327/1, 328/1, 328/3, 329, 330/1, 332/1, 332/3, 333/1, 334/1, 335/1, 335/3, 336/1, 336/3, 337/3, 340/3, 341/1, 341/3, 342/1, 342/3, 343/3, 344/3, 345/1, 345/3, 346/1, 346/3, 347/3, 349/3, 350/1, 350/3, 351/1, 351/3, 351/5 (351/4), 352/3, 353/3, 354/1, 354/3 (354/2), 355/3, 356/3, 356/4, 369/2, 370/1, 371/1, 372/1, 373/1, 379/1, 380/1, 389/4, 397/5, 397/7, 381/1, 397/9 (397/3), 397/10 (397/3), 397/4, 397/12 (397/6), 398/5, 398/15 (398/11), 398/6, 398/8, 398/10, 398/17 (398/12), 398/19 (398/12), 398/20 (398/13), 398/22 (398/14), 399/2, 399/7 (399/4);

 • jednostka ewidencyjna 126301_1, Tarnów, obręb ewidencyjny 0200:

1/18, 1/340 (1/19), 1/341 (1/262), 2/6 (2/2), 3/2, 3/5 (3/3), 3/7 (3/3), 3/4 , 4/2, 4/5 (4/3), 4/6 (4/3), 4/7 (4/3), 4/8 (4/3), 4/4, 5/3 (5/1), 5/2, 6/8 (6/1), 6/10 (6/1), 6/12 (6/2), 6/13 (6/3), 7/1, 7/3 (7/2), 8/7 (8/1), 8/2, 8/9 (8/6), 9/1, 9/4 (9/2), 10/10 (10/1), 10/12 (10/3), 10/4, 11/3 (11/1), 11/2, 14/2, 15/5, 15/13, 15/14, 16/1, 17/1, 17/11, 18/2, 18/4, 18/9 (18/5), 18/10 (18/6), 18/12 (18/7), 19/4, 19/6 (19/5), 28/1, 30/3, 30/5, 36/3 (36/2), 37/3 (37/1), 37/5 (37/2), 31/1 (31), 33/1 (33), 34/1 (34), 35/1 (35), 249, 247/13 (247/4), 250;

 • jednostka ewidencyjna 126301_1, Tarnów, obręb ewidencyjny 0203:

13/1, 13/2, 13/3, 14/5 (14/1), 15/4 (15/1), 15/2, 16/2, 17/4 (17/1), 17/2, 18/1 (18), 18/2 (18), 19/2 (19), 20/2 (20), 21/2 (21), 22/2 (22), 23/5 (23/3), 24, 25/55 (25/3), 25/58 (25/13), 25/62 (25/14), 25/61 (25/14), 25/64 (25/37);

 • jednostka ewidencyjna 126301_1, Tarnów, obręb ewidencyjny 0192:

78/6, 78/17 (78/4), 78/18 (78/4), 78/14 (78/3);

 • jednostka ewidencyjna 126301_1, Tarnów, obręb ewidencyjny 0199:

1/1, 1/25 (1/7), 1/8, 1/9, 1/10, 1/11, 1/13, 1/14, 1/26 (1/12), 2/2, 2/5, 2/6, 2/7, 5/1, 5/2, 5/12 (5/5), 5/13 (5/5), 8/3, 8/9, 8/10, 8/11, 8/12, 8/14 (8/13), 9/2, 9/6 (9/4), 9/7 (9/4), 9/5, 10/12 (10/7), 10/9, 10/10, 11/10 (11/3), 11/5, 11/6, 14/4, 14/5, 14/6, 14/22 (14/18), 14/23 (14/18), 14/20 (14/8), 15/2, 15/10 (15/8), 128/5 (128/1), 128/2, 128/3, 129/4, 131/8 (131/1), 131/2, 131/9 (131/5), 133/1, 133/6 (133/4), 135/1, 135/12 (135/8), 135/14 (135/11), 136/1, 136/11 (136/9), 137/1, 137/5 (137/3), 138/1, 138/3 (138/2), 139/1, 139/3 (139/2), 314/19 (314/11), 314/12, 314/20 (314/13), 315/102 (315/70),

 • jednostka ewidencyjna 126301_1, Tarnów, obręb ewidencyjny 0247:

1/276 (1/41);

 • jednostka ewidencyjna 126301_1, Tarnów, obręb ewidencyjny 0273:

1/15 (1/2), 1/7, 1/8, 100/7, 100/8, 100/10, 100/11, 100/12;

 • jednostka ewidencyjna 126301_1, Tarnów, obręb ewidencyjny 0274:

17;

 • jednostka ewidencyjna 126301_1, Tarnów, obręb ewidencyjny 0290:

1/16 (1/3), 1/18 (1/6), 1/7, 1/20 (1/8), 2/1, 2/4, 3/1, 3/4, 8/4, 9/5 (9/4), 10/3 (10/2), 14/3, 14/5 (14/4), 15/3, 15/5 (15/4), 27/8 (27/5), 27/6, 27/4, 27/9 (27/5), 27/10 (27/7), 28, 29/1, 30/7, 32/1 (32), 32/2 (32), 37/3 (37/2), 39/18 (39/17), 39/14, 39/16;

 • jednostka ewidencyjna 126301_1, Tarnów, obręb ewidencyjny 0291:

15/4, 15/7, 20/1, 20/4, 20/5, 20/14 (20/8), 21/1, 21/2, 21/4, 21/6, 26/18 (26/4), 26/19 (26/4), 26/5, 26/6, 26/21 (26/10), 27/3, 27/5, 27/8, 27/10, 32/6, 32/7, 32/8, 32/13, 32/14, 32/16, 32/17, 32/53 (32/18), 32/55 (32/18), 32/19, 32/56 (32/20), 32/21, 32/22, 32/58 (32/24), 32/50 (32/5), 32/52 (32/9), 33/29;

 • jednostka ewidencyjna 126301_1, Tarnów, obręb ewidencyjny 0314:

34/19 (34/17), 35/9 (35/1), 35/2, 35/12 (35/3), 35/13 (35/3), 36/1 (36), 37/1, 37/2, 37/5 (37/3), 38/1, 38/6 (38/2), 39/1, 39/2, 39/7 (39/3), 40/19 (40/11), 40/12, 40/13, 40/14, 40/15, 40/16, 40/22 (40/17), 40/23 (40/17), 40/26 (40/6), 40/28 (40/8), 40/9, 40/25 (40/18), 41/10, 41/39 (41/11), 41/41 (41/12), 41/32 (41/2), 41/7, 41/9, 41/43 (41/28), 41/35 (41/5), 41/36 (41/5), 41/38 (41/5), 46/1, 46/17 (46/3), 46/6, 46/7;

 

wał lewy:

 • jednostka ewidencyjna 121611_2, Wierzchosławice, obręb ewidencyjny 0005 Komorów:

336;

 • jednostka ewidencyjna 126301_1, Tarnów, obręb ewidencyjny 0192:

44/16 (44/13), 44/18 (44/15), 44/19 (44/15), 44/20 (44/15), 45/2, 45/4, 45/6, 45/8 (45/7), 46/14 (46/2), 46/16 (46/3), 46/18 (46/5), 46/6, 46/20 (46/7), 46/12, 46/22 (46/13), 47/1, 47/3 (47/2), 47/4 (47/2), 48/1 (48), 48/2 (48), 49/1, 49/10 (49/7), 50/2, 51/1, 52/3, 52/4, 53/5, 54/2, 77/1, 78/5;

 • jednostka ewidencyjna 126301_1, Tarnów, obręb ewidencyjny 0203:

2, 3/1, 3/3, 3/6 (3/4), 4/1, 5/1, 6/1, 6/7 (6/5), 7/1 (7), 7/2 (7), 7/3 (7), 7/4 (7), 8/1, 8/2, 9/1, 10/3, 10/8 (10/5), 10/9 (10/5), 11/1, 11/16 (11/4), 12/1, 12/9 (12/6), 12/8 (12/5), 28/1;

 • jednostka ewidencyjna 126301_1, Tarnów, obręb ewidencyjny 0208:

1/1, 1/26 (1/13), 2/1;

 • jednostka ewidencyjna 126301_1, Tarnów, obręb ewidencyjny 0211:

12/4, 36/3 (36), 36/4 (36), 37/2 (37);

 • jednostka ewidencyjna 126301_1, Tarnów, obręb ewidencyjny 0276:

80/3, 80/12 (80/4), 80/5, 80/14 (80/7), 80/16 (80/8), 81/1, 81/5 (81/3), 82/1, 82/7 (82/5), 83/1, 83/3 (83/2), 84/3, 84/4, 85/1, 86/1, 86/7 (86/3), 86/10 (86/4), 86/9 (86/4), 87/4 (87/1), 88/4 (88/1), 89/1, 89/8 (89/3), 141/1, 141/12 (141/8), 142/3, 142/4, 142/19 (142/11), 142/21 (142/17), 180/1, 180/40 (180/34), 181/1, 181/5 (181/4), 181/7 (181/4), 182/3, 182/4, 182/8 (182/5), 182/9 (182/6), 182/11 (182/6), 243/91 (243/41), 244, 245/1, 245/3 (245/2), 246/10 (246/2), 246/3, 246/12 (246/4), 246/14 (246/5), 247/3, 247/4, 247/7 (247/5), 274/2 (274), 276/1, 277/1 (277), 277/2 (277), 281, 282/3, 284/1;

 • jednostka ewidencyjna 126301_1, Tarnów, obręb ewidencyjny 0290:

30/5;

 • jednostka ewidencyjna 126301_1, Tarnów, obręb ewidencyjny 0324:

1/12, 1/36 (1/14), 1/15, 1/17, 1/18, 1/38 (1/20), 1/21, 1/22, 1/40 (1/34), 8/1, 8/2, 13/18, 13/19, 13/21, 13/22, 14/8, 14/9, 14/35 (14/10), 14/36 (14/10), 14/37 (14/11), 14/12, 14/39 (14/13), 14/19, 14/20, 14/22, 14/23, 14/42 (14/24), 14/43 (14/33), 14/44 (14/33), 15/1, 16/3, 21/1, 21/38 (21/24), 21/25, 34/7 (34/1);

 

 1. b) niezbędnych do jej funkcjonowania, które nie staną się własnością Skarbu Państwa, ale wobec których trwale ogranicza się sposób korzystania (w odniesieniu do nieruchomości, które podlegają podziałowi – przed nawiasem podano numer działki, która powstanie w wyniku zatwierdzenia projektu podziału i będzie przeznaczona pod inwestycję, w nawiasie podano numer działki przed podziałem), na działkach w części lub całości:

 

wał prawy:

 • jednostka ewidencyjna 126301_1, Tarnów, obręb ewidencyjny 0274:

17;

 • jednostka ewidencyjna 126301_1, Tarnów, obręb ewidencyjny 0199:

5/12 (5/5);

 • jednostka ewidencyjna 126301_1, Tarnów, obręb ewidencyjny 0290:

32/2 (32);

 • jednostka ewidencyjna 126301_1, Tarnów, obręb ewidencyjny 0291:

15/4;

 • jednostka ewidencyjna 126301_1, Tarnów, obręb ewidencyjny 0314:

46/1;

 • jednostka ewidencyjna 121609_2, Tarnów, obręb ewidencyjny 0001 Biała:

325/3, 325/4;

 

wał lewy:

 • jednostka ewidencyjna 126301_1, Tarnów, obręb ewidencyjny 0203:

7/2 (7);

 • jednostka ewidencyjna 126301_1, Tarnów, obręb ewidencyjny 0276:

281, 282/3, 277/2 (277);

 • jednostka ewidencyjna 126301_1, Tarnów, obręb ewidencyjny 0192:

45/2, 45/4, 54/2;

 • jednostka ewidencyjna 126301_1, Tarnów, obręb ewidencyjny 0208:

2/1;

 • jednostka ewidencyjna 126301_1, Tarnów, obręb ewidencyjny 0324:

14/35 (14/10), 16/3, 21/25;

 

 1. c) niezbędnych do jej realizacji, na których wnioskuje się o ustalenie obowiązku dokonania przebudowy istniejącej sieci uzbrojenia terenu (w odniesieniu do nieruchomości, które podlegają podziałowi – przed nawiasem podano numer działki, która powstanie w wyniku zatwierdzenia projektu podziału i będzie przeznaczona pod inwestycję, w nawiasie podano numer działki przed podziałem), na działkach w części lub całości:

 

wał prawy:

 • jednostka ewidencyjna 126301_1, Tarnów, obręb ewidencyjny 0192:

78/6, 78/18 (78/4);

 • jednostka ewidencyjna 126301_1, Tarnów, obręb ewidencyjny 0199:

1/14;

 • jednostka ewidencyjna 126301_1, Tarnów, obręb ewidencyjny 0200:

4/6 (4/3);

 • jednostka ewidencyjna 126301_1, Tarnów, obręb ewidencyjny 0203:

18/1 (18), 25/61 (25/14);

 • jednostka ewidencyjna 126301_1, Tarnów, obręb ewidencyjny 0290:

27/9 (27/5), 29/1;

 

wał lewy:

 • jednostka ewidencyjna 126301_1, Tarnów, obręb ewidencyjny 0192:

44/20 (44/15);

 • jednostka ewidencyjna 126301_1, Tarnów, obręb ewidencyjny 0203:

7/2 (7), 8/2, 28/1;

 • jednostka ewidencyjna 126301_1, Tarnów, obręb ewidencyjny 0324:

14/44 (14/33);

 

 1. d) niezbędnych do jej realizacji, na podstawie oświadczenia o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (w odniesieniu do nieruchomości, które podlegają podziałowi – przed nawiasem podano numer działki, która powstanie w wyniku zatwierdzenia projektu podziału i będzie przeznaczona pod inwestycję, w nawiasie podano numer działki przed podziałem), na działkach w części lub całości:

 

wał prawy:

 • jednostka ewidencyjna 121609_2, Tarnów, obręb ewidencyjny 0001 Biała:

25/14, 285/1, 294/2, 325/2, 340/3, 343/3, 344/3, 347/3, 349/3, 352/3, 353/3, 355/3, 356/3, 356/4, 369/2, 381/1, 389/4, 397/4, 398/6, 398/8, 398/10, 399/2;

 • jednostka ewidencyjna 126301_1, Tarnów, obręb ewidencyjny 0192:

78/6;

 • jednostka ewidencyjna 126301_1, Tarnów, obręb ewidencyjny 0199:

1/1, 1/13, 1/14, 5/1, 5/2, 9/7 (9/4);

 • jednostka ewidencyjna 126301_1, Tarnów, obręb ewidencyjny 0200:

15/5, 15/13, 15/14, 16/1, 28/1, 30/3, 30/5, 249, 250;

 • jednostka ewidencyjna 126301_1, Tarnów, obręb ewidencyjny 0203:

13/1, 13/2, 13/3;

 • jednostka ewidencyjna 126301_1, Tarnów, obręb ewidencyjny 0273:

100/7, 100/8, 100/10;

 • jednostka ewidencyjna 126301_1, Tarnów, obręb ewidencyjny 0290:

29/1, 30/7;

 • jednostka ewidencyjna 126301_1, Tarnów, obręb ewidencyjny 0291:

15/7, 21/1, 27/3, 33/29;

 

wał lewy:

 • jednostka ewidencyjna 121611_2, Wierzchosławice, obręb ewidencyjny 0005 Komorów:

336;

 • jednostka ewidencyjna 126301_1, Tarnów, obręb ewidencyjny 0192:

78/5;

 • jednostka ewidencyjna 126301_1, Tarnów, obręb ewidencyjny 0203:

2, 12/1;

 • jednostka ewidencyjna 126301_1, Tarnów, obręb ewidencyjny 0211:

12/4;

 • jednostka ewidencyjna 126301_1, Tarnów, obręb ewidencyjny 0276:

247/4;

 • jednostka ewidencyjna 126301_1, Tarnów, obręb ewidencyjny 0290:

30/5;

 • jednostka ewidencyjna 126301_1, Tarnów, obręb ewidencyjny 0324:

8/2, 13/22, 13/19, 14/23, 14/20, 14/12, 14/9, 15/1.

 

Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, tj. ukazania się niniejszego obwieszczenia.

Zgodnie z art. 41 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego w toku postę­powania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ o każdej zmianie swego adresu, ponieważ w razie zaniedbania tego obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

 

W związku z ogłoszeniem na obszarze RP stanu zagrożenia epidemicznego, a następnie epidemii, związanego z pandemią COVID-19, Dyrektor Generalny Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie wydał zarządzenie z 4 listopada 2020 r., w sprawie zaprzestania bezpośredniej obsługi interesantów w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie.

 

Kontakt stron postępowania z Wydziałem Infrastruktury Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie przy ul. Basztowej 22, celem umożliwienia czynnego udziału w postępowaniu na podstawie art. 10 ww. ustawy, zapewniony jest za pośrednictwem platformy ePUAP: /ag9300lhke/skrytka, adres e-mail: wi@malopolska.uw.gov.pl oraz telefonicznie, a także korespondencji tradycyjnej. Informacje w sprawie można uzyskać pod numerem telefonu: (012) 39 21 981, w godzinach pracy Urzędu (w poniedziałek w godz. 900 – 1700, a od wtorku do piątku w godz. 830 – 1530). Kontakt osobisty z pracownikami urzędu będzie możliwy, jedynie w szczególnie uzasadnionych przypadkach i wyłącznie po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym lub mailowym.

 

Ostatnia modyfikacja: 28 grudnia 2020

Komentowanie jest wyłączone.

Powiększanie czcionki
Kontrast